Opatření děkana č. 5/2008

Název:

Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti („první šance“)

K provedení:

-

Účinnost:

19. srpna 2008


Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti („první šance“)

V akademickém roce 2008/09 bude tento semestrální program probíhat ve dvou variantách, vedle dosavadní varianty pro nepřijaté účastníky přijímacího řízení FHS UK navíc ve variantě pro ruskojazyčné zájemce o studium humanitní vzdělanosti, především pro účastníky programu Uniprep-Azzi, kteří se ucházejí o studium na FHS UK.


V obou variantách je pro úspěšné absolvování programu třeba splnit základní povinnosti studia humanitní vzdělanosti stanovené pro kurikulum prvního semestru studia a získat 25 kreditů.


15 kreditů za 3 úvodní zkoušky ze sociologie, psychologie a ekonomie (3 x 5 ECTS),

4 kredity za úvodní kursy do filosofie (2 + 2 ECTS),

4 kredity za jazykové zkoušky disputace a reference na netlumočenou přednášku (2+2+2 ECTS)

2 kredity za úspěšné absolvování Letní školy (2 ECTS


Varianta pro ruskojazyčné studenty se odlišuje pouze tím, že neabsolvují Letní školu – jejich uvedení do studia musí být individuální - a kredity za úvodní kursy do filosofie stačí pouze dva

Místo toho mají povinnost získat 2 plus 2 kredity za seminář a cvičení ověřující jejich kompetence ve využívání českého jazyka.

Tyto povinnosti musí účastníci programu CŽV splnit do konce zkouškového období ZS, tzn. do 20.2.2009.

Pokud kredity získají v předepsané struktuře a s atestací lepší než „dobře“, děkan vyhoví jejich žádosti o přijetí k řádnému studiu s prominutím přijímací zkoušky.

Děkan může výjimečně přijmout ke studiu i studenta, který atestaci „dobře“ obdržel, ale jinak plnil své povinnosti řádně.

Výsledky atestované „dobře“ však nelze pro řádné studium uznat.


Cena za program je stanovena na 14 000 Kč za semestr.

Ve zdůvodněných případech lze program opakovat v letním semestru, kdy k úvodním zkouškám přistupuje ještě antropologie a historie a vychází se z nabídky kursů LS.

Účastníci programu Uniprep-Azzi mohou plnění programu rozložit do dvou semestrů, aby vyhověli náročným povinnostem tohoto programu, který jim mj. poskytuje příležitost k získání nostrifikace maturitního vysvědčení.

V Praze dne 19.8.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK

Informace pro zájemce:

Smlouvu je možné uzavřít v úředních hodinách studijního oddělení v těchto termínech:

1.9.2008

10:00 –12:00

2.9.2008

13:30 – 15:30

4.9.2008

13:30 – 15:30

8.9.2008

10:00 –12:00

17.9.2008

10:00 –12:00

18.9.2008

13:30 – 15:30


Poplatek za program CŽV se platí převodem a lze ho rozložit do 2 splátek (první splátka 7000,- Kč se splatností do 30.9.2008, druhá splátka 7000,- Kč do 30.11.2008).

Letní škola i pro posluchače programu CŽV se koná od 22.9 do 24.9.2008 (prezenční forma studia), 28.9.2008 (kombinovaná forma studia), jedná se o první studijní povinnost.

Výuka v semestru začíná v pondělí 6.10.2008.


Posluchači programu CŽV nemají statut studenta, vztahuje se na ně tedy povinnost platby zdravotního pojištění a nemohou využívat studentských výhod a odpočtů.


Své případné dotazy směřujte na .
Poslední změna: 21. květen 2019 11:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám