Jmenování komise - OP VVV12/2017

Jmenování komise - OP VVV/12/2017

Praha 23. 11. 2017

Čj: UKFHS/36550/2017-2


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 3 odst. 1 Řádu výběrového řízení ve znění pozdějších dodatků Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na pozici hostujícího profesora filosofie na pracovišti oboru Německá a francouzská filosofie v rámci řešení projektu Univerzity Karlovy z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, (723-40/R17228) ve složení:


Předseda: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.


Člen: doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.


Člen: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám