Katalog publikací

Vážení kolegové, milí studenti,


dovolujeme si Vás upozornit, že od pondělí 2. listopadu 2015 byl ukončen prodej fakultních publikací na sekretariátu děkana FHS UK. Všechny tituly vydané fakultou si můžete nadále zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas, v prodejnách Nakladatelství Karolinum i dalších vydavatelství.ALT, Jaroslav, Keře, obzor, oblaka, Galerie Středočeského kraje a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2015. ISBN 978-80-87398-90-6 (FHS UK), 978-80-7056-191-1 (GASK)


ARNASON, Johann Pall, BENYOVSZKY, Ladislav, SKOVAJSA, Marek (eds.), Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Togga, Praha 2010. ISBN 978-80-87258-44-6


BARTOŠ, Hynek, Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2006. ISBN 80-86818-35-7


BENYOVSZKY, Ladislav, NOVOTNÝ, Jaroslav (ed.), Hašek a válka. Válka jako epochální otevřenost člověka světu: (sborník příspěvků), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-239-8832-1


BENYOVSZKY, Ladislav, Úvod do filosofického myšlení, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.


BITTNEROVÁ, Dana (ed.), Etnické komunity: Romové, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014. ISBN 978-80-87398-45-6


BITTNEROVÁ, Dana, DOUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta, Dohled a okraj: rozhodovací procesy, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-008-6.


BITTNEROVÁ, Dana, DOUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta, Funkce kulturních modelů ve vzdělávání, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-18-0 Elektronická publikace


BITTNEROVÁ, Dana, HEŘMANSKÝ, Martin, Kultura českého prostoru, prostor české kultury, ERMAT, Praha 2008. ISBN 978-80-87178-03-4


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ Mirjam, Etnické komunity – Hrdinové, šibalové, antagonisté. Jihovýchodní Evropa v interdisciplinární perspektivě, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-002-4.


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ Mirjam, Etnické komunity – Balkánské cesty I., 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-80-7.


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ Mirjam, Etnické komunity – Balkánské cesty II., 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-81-4.


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Diverzita etnických menšin. Prostorová dislokace a kultura bydlení, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-25-8


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity v české společnosti, 1. vyd., Ermat, Praha 2006. ISBN 80-903086-7-8


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity v kulturním kontextu, 1. vyd., Ermat, Praha 2008. ISBN 978-80-87178-01-0


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity. Integrace, identita, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-13-5


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-29-6


BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.), Etnické komunity. Lidé Bosny a Hercegoviny, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, ISBN 978-80-87398-46-3


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity. Vyjednávání pozice v majoritě, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-28-9


BITTNEROVÁ, Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam, Etnické komunity. Elity - instituce – stát, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2009. ISBN 978-80-87398-03-6


BOUŠKOVÁ, Stanislava, TAX, Vladimír, The Relativity of Proximity and Remoteness: Communication from the Perspective of Culture and Linguistics, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87398-66-1


BOUZEK Jan, Mezi archeologií a historií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015, ISBN 978-80-87398-52-4


BOUZEK Jan, Mezi archeologií a historií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2016, EAN 9788087398920 (E-KNIHA)


BŘICHÁČEK, Václav, HABERMANNOVÁ, Markéta, Studie z psychologie zdraví, Ermat, Praha 2007. ISBN 978-80-87178-00-3


DROUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta, BITTNEROVÁ, Dana, Pomoc a pořádek. Kulturní modely v pomáhajících profesích, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-48-7


GEORGIEVA, Rumyana, Bulhaři v Čechách. Kulturní parametry, imigrační proces a společenská integrace v současné době, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-16-6


GIBAS, Petr, NOVÁK, Arnošt a kol., Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN

978-80-87398-30-2


GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana, Biografie Galerie Benedikta Rejta, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-44-9


HÁJEK, Václav, Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-51-7


HALBICH, Marek, KOZINA, Václav, Čítanka textů z ekologické antropologie. Amerika, 1. vyd., Togga, Praha 2012. ISBN 978-80-87258-14-9


HANOVSKÁ, Lenka, HORSKÝ, Jan, HRONÍKOVÁ, Linda, Evolvendi anthropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách, 1. vyd., Togga, Praha 2012. ISBN 978-80-87258-76-7


HAVELKA, Miloš, Výklady a kritika, vydala Fakulta humanitních studií UK v Praze a Pavel Mervart, Praha 2015. ISBN 978-80-7465-177-9


HAVELKOVÁ, Miroslava, Milan „Plukovník“ Kubes. Život jednoho exulanta v soukolí dějin, vydala Fakulta humanitních studií UK, Praha 2016. ISBN: 978-80-87398-98-2.


HAVRDOVÁ, Zuzana, Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-06-7


HAVRDOVÁ, Zuzana, Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-14-2


HAVRDOVÁ, Zuzana, ŠMÍDOVÁ, Olga, Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-15-9


HIML, Pavel, NODL, Martin, ŠEDIVÝ, Ivan (hlavní redaktoři), Dějiny – teorie – kritika, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha. ISSN 1214-7249


HOLMEROVÁ, Iva, Case management v péči o lidi žijící s demencí. Koordinace péče zaměřená na člověka, Fakulta humanitních studií UK, Praha 2018. ISBN 978-80-7571-031-4.


HORSKÝ, Jan, ŠUCH, Juraj, Narace a (živá) realita, 1. vyd., Togga, Praha 2012. ISBN 978-80-87258-70-5


HORSKÝ, Jan, HRONÍKOVÁ Linda, STELLA Marco et al., Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací, 1. vyd., Togga, Praha 2014. ISBN: 978-80-7476-056-3


IVANOVA, Alena, TUČEK, Jan, Cesty k národnímu obrození. Běloruský a český model. Sborník příspěvků z konference konané 4. – 6. 7. 2006 v Praze, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8444-6


JANEČEK, Petr, BITTNEROVÁ, Dana, Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti, 1. vyd., Národní muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7036-315-7 Elektronická publikace


JEDLIČKOVÁ, Aneta, Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-76-0


JIRKA, Luděk. Migrace za lepším životem: etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny : sounáležitost s ukrajinským národem a "vytváření" krajanů, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-013-0.


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Pražské hudební světy, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013. ISBN 9788024624846.


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Tóny z okrajů. Hudba a marginalita. Sounds from the Margins, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a nakladatelství Kher, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-39-5 - elektronická publikace


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Romští muzikanti v 21. století. Rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou , Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-023-9.


KAŠPAR, Jan (odpovědný redaktor), Lidé města, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha. ISSN 1212-8112


KRÁTKÁ, Lenka, Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ a Miroslav VANĚK. (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-017-8.


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Karel, Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8833-2


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Jaroslav, K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005. ISBN 80-239-4174-7


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Jaroslav, Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005. ISBN 80-239-5355-9


KRUŽÍK, Josef, Vita activa, vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-6980-3


KULHÁNKOVÁ, Jana, Lidé duchového hada a Strážci dlouhého šedého mraku. Minulost a současnost domorodého obyvatelstva Austrálie a Nového Zélandu, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-09-8


KUNEŠ, Jan, VRABEC, Martin, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha, 1. vyd., Argo, Praha 2007. ISBN 978-80-257-0003-7


LEDVINKA, Tomáš, VARHANÍK WILDOVÁ, Kateřina, VISINGER, Radek, Towards an anthropology of the legal field. Critiques and case studies, 1st ed.,  Faculty of Humanities Charles University in Prague, Prague 2012. ISBN 978-80-87398-23-4


LORENCOVÁ, Radmila, SPEIRS, Jennifer, Reflection of man, Ermat, Praha 2007. ISBN 978-80-903086-8-8


LÖWENSTEINOVÁ, Miriam, MALINA, Jaroslav, Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů, Masarykova univerzita, Brno 2003. ISBN 80-86258-47-5


MADEROVÁ, Blanka, JURKOVÁ, Zuzana, VESELÝ, Karel, Dotknout se světa. Česká hudební alternativa 1968-2013 = To touch the world : Czech musical alternative 1968-2013, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-38-8


MÁTL, Ondřej, JABŮRKOVÁ, Milena, Kvalita péče o seniory. Řízení kvality dlouhodobé péče v ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-7262-499-7


MORAVCOVÁ, Mirjam, SVOBODA, David, ŠÍSTEK František, Pravda, láska a ti na "Východě". Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006.


MÜLLER, Karel, Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska, 2. vyd., Triton, Praha 2003. ISBN 80-7254-387-3


NEDOROSTEK, Miroslav (ed.), Církev a společnost. Kolektivní multidisciplinární monografie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-00-5


NOVÁK, Aleš, Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN. ISBN 80-239-8973-1


NOVOTNÝ, Jaroslav (ed.), Fenomenologické studie. K prostorovosti 3, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-903086-9-5


NOVOTNÝ, Jaroslav, Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8972-3


NOVOTNÝ, Karel, O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010. ISBN 978-80-87378-64-9


PECKOVÁ, Barbora, RAJLOVÁ, Lucie, PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2018. ISBN 978-80-7571-016-1.


PENČEV, Vladimir, Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého. Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-26-5


PINC, Zdeněk, ČERNÁ, Lucie, KAŠPAR, Jan, Být ovádem obce. Fragmenty ze života Zdeňka Pince, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-05-0


PRŮŠOVÁ, Jana, Vznik a vývoj písma, Nakladatelství grafické školy, Praha 2007. ISBN 80-86824-04-7


PRUDKÝ, Libor, Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-019-2.


PRUDKÝ, Libor, Srovnání hodnotových struktur studentů prvních ročníků tří fakult. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-018-5.


PRUDKÝ, Libor (ed.) a kol., Analýza potřeb a možností zkoumaných krajů. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2016. ISBN: 978-80-7571-003-1.


SLÁDEK, Miloš, Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty, 1. vyd. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-37-1


SOKOL, Jan, Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007. ISBN 978-80-7380-066-6


SOKOL, Jan, PINC, Zdeněk, Antropologie a etika, Triton, Praha 2003. ISBN 80-7254-372-5


SOKOL, Jan, Dluh života. Články, eseje, glosy, Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2016. ISBN 978-80-87398-86-9


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, Mýtus - "realita"- identita. Národní metropole v čase vyvlastnění kolaborace a odporu, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-42-5


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, HROCH, Miroslav, Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-20-3


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav, SALNER, Petr, PAUKNEROVÁ, Karolina, Cesty urbánní antropologie. Tradice - nové směry – identita, 1. vyd. , Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-34-0


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav (eds.), Úvod do antropologie etnických menšin. Vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. 978-80-87398-17-3 - elektronická publikace


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav, SALNER, Peter, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, Úvod do urbánní antropologie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-32-6 - elektronická publikace


SOUKUPOVÁ, Blanka, Mýtus - "realita" – identita. Státní a národní metropole po první světové válce, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-27-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, LUTHER, Daniel, SALNER Peter (eds.), Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti,

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87398-69-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, MYSLIVCOVÁ Magdaléna a kol., Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918 – 2016), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-000-0.


SOUKUPOVÁ, Blanka, NOSKOVÁ Helena, BEDNAŘÍK Petr (eds.), Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, 1. vydání, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-43-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, NOVOTNÁ, Hedvika, JURKOVÁ, Zuzana, STAWARZ  Andrzej, Město - identita – paměť, ZING PRINT, Bratislava 2007. ISBN 978-80-88997-40-5


SOUKUPOVÁ, Blanka, STAWARZ, Andrzej, JURKOVÁ, Zuzana, NOVOTNÁ, Hedvika, The Central European city as a space for dialogue?(Examples: Prague and Warsaw), Zing print, Bratislava 2006. ISBN 80-88997-26-7


SOUKUPOVÁ, Blanka, SCHWARZ, Andrzej (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-85-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, GRAŻYNA KARPIŃSKA, Ewa a kol., Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-72-2


SOUKUPOVÁ, Blanka a Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ. Národy - města - lidé - traumata. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. Urbánní studie. ISBN 978-80-7571-014-7.


SOUKUPOVÁ, Blanka a Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ. Národy - města - lidé - slavnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. Urbánní studie. ISBN 978-80-7571-014-7.


ŠALANDA, Bohuslav (ed.), Historická sociologie, Karolinum, Praha. ISSN 1804-0616


ŠUBRT, Jiří, PFEIFEROVÁ, Štěpánka (eds.), Historická sociologie. Sociální změna, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-21-0 - elektronická publikace


STORCHOVÁ, Lucie, Pavpertate styloqve connecti. Utváření humanitstické učenecké komunity v českých zemích, Scriptorium, Praha 2011. ISBN 978-80-087271-23-0


STROBACHOVÁ, Ingrid, Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014. ISBN 978-80-87398-67-8


TRNKA, Radek, LORENCOVÁ, Radmila, Antropologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností, Zarzura, Praha 2008. ISBN 978-80-254-2734-7


TUČEK, Jan, HIML, Pavel a kol., Texty k historickému prosemináři FHS UK, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398‑89‑0


VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl, MÜCKE, Pavel, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002-2011, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-12-8


VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-22-7


VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl (eds.), Střípky mozaiky. Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-97-5


VODIČKA, Ondřej. Oděni ve cti a železe. Reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2018. Elektronická publikace. ISBN 978-80-7571-020-8.


WOHLMUTH, Petr, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-49-4


ZANDLOVÁ, Markéta, Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku, vydala Fakulta humanitních studií UK v Praze. Praha 2015. ISBN 978-80-87398-83-8


Poslední změna: 28. červen 2019 13:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám