Katalog publikací

Všechny tituly vydané fakultou si můžete zakoupit v internetovém knihkupectví Kosmas, v prodejnách Nakladatelství Karolinum, na platformě EBSCO – a studenti a pedagogové FHS UK také v Knihovně FHS UK.


  • ALT, Jaroslav, Keře, obzor, oblaka, Galerie Středočeského kraje a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 2015. ISBN 978-80-87398-90-6 (FHS UK), 978-80-7056-191-1 (GASK)

  • BITTNEROVÁ, Dana (ed.), Etnické komunity: Romové, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014. ISBN 978-80-87398-45-6

  • BITTNEROVÁ, Dana, DOUBEK, David, LEVÍNSKÁ, Markéta, Dohled a okraj: rozhodovací procesy, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-008-6

  • BITTNEROVÁ, Dana, HEŘMANSKÝ, Martin, Kultura českého prostoru, prostor české kultury, ERMAT, Praha 2008. ISBN 978-80-87178-03-4


HANYŠ, Milan (ed.), PAVLÍČEK W. Tomáš (ed.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky, 1. vyd, vydaly Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Fakulta humanitních studií UK, Praha 2019. ISBN 978-80-8830-409-8.


HAVELKA, Miloš, Výklady a kritika, vydala Fakulta humanitních studií UK v Praze a Pavel Mervart, Praha 2015. ISBN 978-80-7465-177-9


HAVELKOVÁ, Miroslava, Milan „Plukovník“ Kubes. Život jednoho exulanta v soukolí dějin, vydala Fakulta humanitních studií UK, Praha 2016. ISBN: 978-80-87398-98-2.


HAVRDOVÁ, Zuzana, Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-06-7


HAVRDOVÁ, Zuzana, Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-14-2


HAVRDOVÁ, Zuzana (ed.), Důstojnost, reflexe a participace v praxi zdravotních a sociálních služeb, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2022. ISBN 978-80-7571-101-4 (pdf).


HAVRDOVÁ, Zuzana, ŠMÍDOVÁ, Olga, Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-15-9


HELLER, M., Jan, Obraz druhého v českém cestopise 19. století, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2020. ISBN 978-80-7571-048-2.


HIML, Pavel, NODL, Martin, ŠEDIVÝ, Ivan (hlavní redaktoři), Dějiny – teorie – kritika, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha. ISSN 1214-7249


HOLMEROVÁ, Iva, Case management v péči o lidi žijící s demencí. Koordinace péče zaměřená na člověka, Fakulta humanitních studií UK, Praha 2018. ISBN 978-80-7571-031-4.


HORSKÝ, Jan, ŠUCH, Juraj, Narace a (živá) realita, 1. vyd., Togga, Praha 2012. ISBN 978-80-87258-70-5


HORSKÝ, Jan, HRONÍKOVÁ Linda, STELLA Marco et al., Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací, 1. vyd., Togga, Praha 2014. ISBN: 978-80-7476-056-3


HORSKÝ, Jan, MARTINEC NOVÁKOVÁ, Lenka, POKORNÝ, Vít (ed.) Antropologie smyslů, 1. vydání, Togga, Praha 2019. ISBN: 978-80-7476-162-1


IVANOVA, Alena, TUČEK, Jan, Cesty k národnímu obrození. Běloruský a český model. Sborník příspěvků z konference konané 4. – 6. 7. 2006 v Praze, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8444-6


JANEČEK, Petr, BITTNEROVÁ, Dana, Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti, 1. vyd., Národní muzeum, Praha 2011. ISBN 978-80-7036-315-7 Elektronická publikace


JEDLIČKOVÁ, Aneta, Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-76-0


JIRKA, Luděk. Migrace za lepším životem: etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny : sounáležitost s ukrajinským národem a "vytváření" krajanů, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-013-0.


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Pražské hudební světy, Nakladatelství Karolinum, Praha 2013. ISBN 9788024624846.


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Tóny z okrajů. Hudba a marginalita. Sounds from the Margins, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a nakladatelství Kher, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-39-5 - elektronická publikace


JURKOVÁ, Zuzana (eds.), Romští muzikanti v 21. století. Rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou , Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-023-9.


KAŠPAR, Jan (odpovědný redaktor), Lidé města, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha. ISSN 1212-8112


KORBEL, Tomáš. Čeští architekti a stavitelé v 19. století: Profesní a společenský vzestup. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022- ISBN 978-80-7571-087-1.


KRÁTKÁ, Lenka, Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ a Miroslav VANĚK. (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-017-8.


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Karel, Emmanuel Lévinas. Filosofie a výchova. Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8833-2


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Jaroslav, K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005. ISBN 80-239-4174-7


KRUŽÍK, Josef, NOVOTNÝ, Jaroslav, Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2005. ISBN 80-239-5355-9


KRUŽÍK, Josef, Vita activa, vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-6980-3


KULHÁNKOVÁ, Jana, Lidé duchového hada a Strážci dlouhého šedého mraku. Minulost a současnost domorodého obyvatelstva Austrálie a Nového Zélandu, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-09-8


KUNEŠ, Jan, VRABEC, Martin, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha, 1. vyd., Argo, Praha 2007. ISBN 978-80-257-0003-7


LEDVINKA, Tomáš, VARHANÍK WILDOVÁ, Kateřina, VISINGER, Radek, Towards an anthropology of the legal field. Critiques and case studies, 1st ed.,  Faculty of Humanities Charles University in Prague, Prague 2012. ISBN 978-80-87398-23-4


LORENCOVÁ, Radmila, SPEIRS, Jennifer, Reflection of man, Ermat, Praha 2007. ISBN 978-80-903086-8-8


LÖWENSTEINOVÁ, Miriam, MALINA, Jaroslav, Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů, Masarykova univerzita, Brno 2003. ISBN 80-86258-47-5


MADEROVÁ, Blanka, JURKOVÁ, Zuzana, VESELÝ, Karel, Dotknout se světa. Česká hudební alternativa 1968-2013 = To touch the world : Czech musical alternative 1968-2013, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-38-8


MÁTL, Ondřej, JABŮRKOVÁ, Milena, Kvalita péče o seniory. Řízení kvality dlouhodobé péče v ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-7262-499-7


MORAVCOVÁ, Mirjam, SVOBODA, David, ŠÍSTEK František, Pravda, láska a ti na "Východě". Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006.


MÜLLER, Karel, Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska, 2. vyd., Triton, Praha 2003. ISBN 80-7254-387-3


NEDOROSTEK, Miroslav (ed.), Církev a společnost. Kolektivní multidisciplinární monografie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2010. ISBN 978-80-87398-00-5


NOVÁK, Aleš, Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN. ISBN 80-239-8973-1


NOVOTNÁ, Hedvika, ŠPAČEK, Ondřej, ŠŤOVÍČKOVÁ, Magdaléna (eds.) Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-7571-025-3


NOVOTNÝ, Jaroslav (ed.), Fenomenologické studie. K prostorovosti 3, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-903086-9-5


NOVOTNÝ, Jaroslav, Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006. ISBN 80-239-8972-3


NOVOTNÝ, Jaroslav, PODHAJSKÝ A. František, KRUŽÍK Josef, Jaroslav Hašek: filosoficko-literární perspektivy Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Togga, Praha 2023. ISBN 978-80-7476-271-0


NOVOTNÝ, Karel, O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010. ISBN 978-80-87378-64-9


PECKOVÁ, Barbora, RAJLOVÁ, Lucie, PEŠEK, Jiří, Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2018. ISBN 978-80-7571-016-1.


PENČEV, Vladimir, Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého. Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-26-5


PINC, Zdeněk, ČERNÁ, Lucie, KAŠPAR, Jan, Být ovádem obce. Fragmenty ze života Zdeňka Pince, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-05-0


PRŮŠOVÁ, Jana, Vznik a vývoj písma, Nakladatelství grafické školy, Praha 2007. ISBN 80-86824-04-7


PRUDKÝ, Libor, Vývoj hodnotových struktur studentů FHS UK. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-019-2.


PRUDKÝ, Libor, Srovnání hodnotových struktur studentů prvních ročníků tří fakult. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-018-5.


PRUDKÝ, Libor (ed.) a kol., Analýza potřeb a možností zkoumaných krajů. Fakulta humanitních studií UK, Praha 2016. ISBN: 978-80-7571-003-1.


PRUDKÝ, Libor, Patníky a křižovatky. Cesta z komunistického hnízda ke svobodě, Fakulta humanitních studií UK a CDK Brno, Praha 2023. ISBN 978-80-7571-107-6 (FHS UK) I 978-80-7325-571-8 (CDK)


SLÁDEK, Miloš, Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty, 1. vyd. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-37-1


SOKOL, Jan, Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2007. ISBN 978-80-7380-066-6


SOKOL, Jan, PINC, Zdeněk, Antropologie a etika, Triton, Praha 2003. ISBN 80-7254-372-5


SOKOL, Jan, Dluh života. Články, eseje, glosy, Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 2016. ISBN 978-80-87398-86-9


SOKOLOVÁ, Věra, KOBOVÁ, Ľubica (eds.), Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, Vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha, 2019. ISBN 978-80-7571-038-3.


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, Mýtus - "realita"- identita. Národní metropole v čase vyvlastnění kolaborace a odporu, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-42-5


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, HROCH, Miroslav, Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-20-3


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav, SALNER, Petr, PAUKNEROVÁ, Karolina, Cesty urbánní antropologie. Tradice - nové směry – identita, 1. vyd. , Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-34-0


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav (eds.), Úvod do antropologie etnických menšin. Vybrané texty přednášek magisterského kurzu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. 978-80-87398-17-3 - elektronická publikace


SOUKUPOVÁ, Blanka, HROCH, Miroslav, SALNER, Peter, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, Úvod do urbánní antropologie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-32-6 - elektronická publikace


SOUKUPOVÁ, Blanka, Mýtus - "realita" – identita. Státní a národní metropole po první světové válce, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-27-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, LUTHER, Daniel, SALNER Peter (eds.), Mýtus - „realita“ - identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti,

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87398-69-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, MYSLIVCOVÁ Magdaléna a kol., Mýty a „realita“ středoevropských metropolí při utváření národních a nadnárodních identit (1918 – 2016), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2017. ISBN 978-80-7571-000-0.


SOUKUPOVÁ, Blanka, NOSKOVÁ Helena, BEDNAŘÍK Petr (eds.), Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, 1. vydání, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-43-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, NOVOTNÁ, Hedvika, JURKOVÁ, Zuzana, STAWARZ  Andrzej, Město - identita – paměť, ZING PRINT, Bratislava 2007. ISBN 978-80-88997-40-5


SOUKUPOVÁ, Blanka, STAWARZ, Andrzej, JURKOVÁ, Zuzana, NOVOTNÁ, Hedvika, The Central European city as a space for dialogue?(Examples: Prague and Warsaw), Zing print, Bratislava 2006. ISBN 80-88997-26-7


SOUKUPOVÁ, Blanka, SCHWARZ, Andrzej (eds.), Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398-85-2


SOUKUPOVÁ, Blanka, GODULA-WĘCŁAWOWICZ, Róża, GRAŻYNA KARPIŃSKA, Ewa a kol., Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-72-2


SOUKUPOVÁ, Blanka a Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ. Národy - města - lidé - traumata. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. Urbánní studie. ISBN 978-80-7571-014-7.


SOUKUPOVÁ, Blanka a Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ. Národy - města - lidé - slavnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. Urbánní studie. ISBN 978-80-7571-014-7.


SOUKUPOVÁ, Blanka (ed.), Přírodní útvary – město – národ – identita, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2022. Urbánní studie, sv. 14. ISBN 978-80-7571-090-1


ŠALANDA, Bohuslav (ed.), Historická sociologie, Karolinum, Praha. ISSN 1804-0616


ŠLAPETA, Ivan, Stín ve tmě mizí: O filmu a přátelství, Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022. ISBN 978-80-7571-092-5


ŠUBRT, Jiří, PFEIFEROVÁ, Štěpánka (eds.), Historická sociologie. Sociální změna, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013. ISBN 978-80-87398-21-0 - elektronická publikace


STORCHOVÁ, Lucie, Pavpertate styloqve connecti. Utváření humanitstické učenecké komunity v českých zemích, Scriptorium, Praha 2011. ISBN 978-80-087271-23-0


STROBACHOVÁ, Ingrid, Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014. ISBN 978-80-87398-67-8


TRNKA, Radek, LORENCOVÁ, Radmila, Antropologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností, Zarzura, Praha 2008. ISBN 978-80-254-2734-7


TUČEK, Jan, HIML, Pavel a kol., Texty k historickému prosemináři FHS UK, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2015. ISBN 978-80-87398‑89‑0


VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl, MÜCKE, Pavel, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002-2011, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-12-8


VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-22-7


VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl (eds.), Střípky mozaiky. Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2016. ISBN 978-80-87398-97-5


VODIČKA, Ondřej. Oděni ve cti a železe. Reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2018. Elektronická publikace. ISBN 978-80-7571-020-8.


VRBOVÁ, Jarka. Norský svět. Základy norského jazyka a reálií, 1. vyd., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 2022. ISBN 978-80-7571-096-3


WOHLMUTH, Petr, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, vydala Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011. ISBN 978-80-87398-49-4


ZANDLOVÁ, Markéta, Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku, vydala Fakulta humanitních studií UK v Praze. Praha 2015. ISBN 978-80-87398-83-8


Poslední změna: 11. leden 2024 09:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám