Opatření děkana FHS UK č. 7/2019

Název:

Harmonogram akademického roku 2019/2020

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 6/2019

Účinnost:

16. září 2019

[zrušeno opatřením děkana č. 2/2020s účinností od 21. dubna 2020]


Harmonogram akademického roku 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 6/2019 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

HLAVNÍ TERMÍNY AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Zahájení akademického roku 2019/2020:

1. 10. 2019 (úterý)

Konec akademického roku 2019/2020:

30. 9. 2020 (středa)

Výuka v zimním semestru:

1. 10. 2019 – 10. 1. 2020

Poslední týden výuky v zimním semestru, tj. 6. – 10. 1. 2020, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v zimním semestru:

13. 1. – 14. 2. 2020

Vánoční prázdniny:

21. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Výuka v letním semestru:

17. 2. – 22. 5. 2020

Poslední týden výuky v letním semestru, tj. 18. – 22. 5. 2020, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v letním semestru:

25. 5. – 11. 9. 2020

Letní prázdniny:

1. 7. – 31. 8. 2020

(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)

Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2020/2021 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

25. 5. – 25. 9. 2020ZVLÁŠTNÍ TERMÍNY

Imatrikulace (nevyučuje se):

8. 10. 2019 (úterý, děkanský den)

Den otevřených dveří:

15. 1. 2020 (středa)

Děkanské dny (nevyučuje se):

8. 10. 2019 (úterý)

9. 4. 2020 (Zelený čtvrtek)

Rektorský den (nevyučuje se):

6. 5. 2020 (středa)OBDOBÍ PRO REGISTRACI KURZŮ

Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

Pro studenty FHS UK:

19. 9. – 13. 10. 2019

Pro studenty ostatních fakult UK:

23. 9. – 13. 10. 2019

Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

Pro studenty FHS UK:

6. 2. – 1. 3. 2020

Pro studenty ostatních fakult UK:

10. 2. – 1. 3. 2020TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK

Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem SZ 1 , než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání SZ


Termín podání přihlášky do 11. 10. 2019

→ státní zkouška v období 1. 11. – 13. 12. 2019

Termín podání přihlášky do 16. 12. 2019

→ státní zkouška v období 6. 1. – 14. 2. 2020

Termín podání přihlášky do 10. 2. 2020


→ státní zkouška v období 2. 3. – 30. 4. 2020

Termín podání přihlášky do 10. 4. 2020


→ státní zkouška v období 1. 5. – 26. 6. 2020Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny SZ


Termín odevzdání do 10. 1. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 17. 1. 2020

→ státní zkouška v období 20. 1. – 14. 2. 2020

Termín odevzdání do 13. 5. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 18. 5. 2020

→ státní zkouška v období 25. 5. – 19. 6. 2020

Termín odevzdání do 26. 6. 2020


→ termín kontroly splnění povinností 25. 8. 2020

→ státní zkouška v období 1. 9. – 25. 9. 2020Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky k SZ a navazující termíny magisterských SZ


Termín odevzdání do 10. 1. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 17. 1. 2020

→ státní zkouška v období 20. 1. – 14. 2. 2020

Termín odevzdání do 13. 5. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 18. 5. 2020

→ státní zkouška v období 25. 5. – 19. 6. 2020

Termín odevzdání do 26. 6. 2020


→ termín kontroly splnění povinností 25. 8. 2020

→ státní zkouška v období 1. 9. – 25. 9. 2020Termíny pro odevzdání dizertační práce a přihlášky k SDZ 2 v doktorském studiu a navazující termíny doktorských SDZ a obhajob


Termín odevzdání do 4. 11. 2019

→ státní doktorská zkouška v období 23. 3. – 31. 3. 2020

Termín odevzdání do 6. 1. 2020

→ státní doktorská zkouška v období 4. 5. – 29. 5. 2020

Termín odevzdání do 4. 5. 2020


→ státní doktorská zkouška v období 7. 9. – 30. 9. 2020

Po dohodě se studentem je možné termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně, bez ohledu na výše vypsané termíny.TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Bakalářské studijní programy vyučované v českém a anglickém jazyce:

31. 3. 2020

Magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce:

31. 3. 2020

Magisterské studijní programy vyučované v cizím jazyce:

31. 7. 2020 (předpokládaný termín)

Doktorské studijní programy:

30. 4. 2020PRAVDĚPODOBNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Bakalářský studijní program v českém i anglickém jazyce:

9. 5. 2020 (sobota)

Magisterské studijní programy:

1. 6. – 5. 6. 2020

Doktorské studijní programy:

8. 6. – 19. 6. 2020PRAVDĚPODOBNÉ TERMÍNY NÁHRADNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek:

8. 6. – 12. 6. 2020

Náhradní termín magisterských přijímacích zkoušek:

8. 6. – 12. 6. 2020

Náhradní termín doktorských přijímacích zkoušek:

22. 6. – 26. 6. 2020Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. září 2019.

  3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 6/2018 s účinností ke dni 1. 10. 2019.
V Praze dne 22. dubna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan1 SD - státní zkouška

2 SDZ - státní doktorská zkouškaPoslední změna: 22. duben 2020 15:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám