• Uchazeči
  • Mimořádné přijímací řízení na SHV

Mimořádné přijímací řízení na SHV

INFORMACE K DOLOŽENÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud již máte nostrifikační doložku, stačí ji ve formátu PDF nahrát do Vaší webové přihlášky jako Doklad o středoškolském vzdělání (Moje přihlášky – Průběh – Typ přílohy – Doklad o středoškolském vzdělání). Pokud nostrifikační doložku nemáte, přečtěte si prosím informace v souboru níže.


Návod na doložení předchozího vzdělání


Jak nahrát dokumenty pro uznání vzdělání na fakultě

INFORMATION ON PROVIDING PROOF OF PREVIOUS EDUCATION WITHIN THE SPECIAL ADMISSION PROCEDURE

If you already have a nostrification certificate, upload its PDF copy to your online application as a Copy of secondary school leaving diploma (My Applications – Progress – Upload attachment to my application – Attachment type – Copy of a secondary school leaving diploma). Please read the information below (a PDF attachment) if you do not have the nostrification certificate.


TUTORIAL ON PROVIDING PROOF OF PREVIOUS EDUCATION


HOW TO SUBMIT DOCUMENTS FOR RECOGNITION AT THE FACULTY


Informace k přijímací zkoušce

Níže naleznete zadání, instrukce a doporučení pro mimořádné přijímací řízení na studijní program Studium humanitní vzdělanosti. Zadání i formulář si stáhněte podle cizího jazyka, který jste si zvolili ve své přihlášce (angličtina, němčina, nebo francouzština). Pro kvalitní vypracování domácího úkolu Vám znovu doporučujeme, abyste si přečetli naše tipy. Jakmile budete připraveni odevzdat vypracované zadání, podívejte se na návod, jak jej správně nahrát do SIS. Odevzdat svou práci můžete pouze jednou, proto před odevzdáním prosím pečlivě zkontrolujte, že je v ní vše, co jste chtěli napsat. Práce odevzdané přes e-mail nebudou hodnoceny.

Deadline pro odevzdání práce je dle vyhlášení přijímacího řízení do 31. srpna 2022 do 23:59:59.


Below you will find the assignment, instructions and recommendations for the special admission procedure for the study program Studies in Humanities. Download the file with home assignment and the form to fill in according to the foreign language you have chosen in your application (English, German or French). To do a good homework, we again suggest that you read our recommendations. Once you are ready to submit your assignment, please see the tutorial on how to upload it correctly to SIS. You can only submit your homework once, so please check it carefully before you upload it in the Information System. It is not allowed to submit your homework via e-mail; homeworks sent via e-mail will not be evaluated. According to the announcement of the special admission procedure, the submission deadline for your homework is August 31, 2022 23:59:59.


Návod na odevzdání domácí práce / Tutorial on how to submit homework assignment


Verze v češtině:

Návod na odevzdání domácí práce


English version:

Tutorial on how to submit homework assignment


Tipy pro kvalitní vypracování domácí práce / Recommendations to do a good assignment


Tipy pro kvalitní vypracování domácí práce / Recommendations to do a good assignment

Poslední změna: 5. září 2022 14:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám