Opatření děkana č. 1/2006

Název:

Stanovení poplatků za studium

K provedení:

zákon č. 552/2005

Účinnost:

15. května 2006


Stanovení poplatků za studium

V souladu s nabytím účinnosti zákona č. 552/2005 stanovuji pro akademický rok 2006/07 následující výši poplatků za studium na FHS UK:


Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok: 9 500 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 19 000 Kč za jeden akademický rok.


Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč


Poplatek za přijímací řízení: 500 Kč

Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 300 Kč

V Praze dne 15.5.2006


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty
Poslední změna: 21. květen 2019 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám