Opatření děkana č. 2/2006

Název:

Čerpání dovolené

K provedení:

-

Účinnost:

5. června 2006


Čerpání dovolené

Akademickým pracovníkům FHS UK v Praze stanovím povinnost vyčerpat z dovolené na zotavenou za rok 2006 alespoň čtyři týdny, a to do 30.9. 2006. Všem pracovníkům FHS UK stanovím povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2005 do 31.12. 2006.


Odůvodnění:

Podle § 109 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.

V Praze dne 5.6.2006


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty


Poslední změna: 21. květen 2019 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám