Opatření děkana č. 2/2006

Čerpání dovolené

Akademickým pracovníkům FHS UK v Praze stanovím povinnost vyčerpat z dovolené na zotavenou za rok 2006 alespoň čtyři týdny, a to do 30.9. 2006. Všem pracovníkům FHS UK stanovím povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2005 do 31.12. 2006.


Odůvodnění:

Podle § 109 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok.

V Praze dne 5.6.2006


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám