Opatření děkana č. 1/2005

O vybírání úhrad za služby od studentů

V návaznosti na Opatření rektora č. 25/2004, Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze, vydávám toto opatření k vybírání úhrad za služby od studentů Fakulty humanitních studií.


Stanovuji poplatek ve výši 100, - Kč pro studenta FHS za vstup do systému Podatelny (viz bod f)  Opatření rektora č. 25/2004).

V tomto akademickém roce žádné další poplatky nestanovuji.


Toto opatření vychází čl. 34, odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, který stanoví, že poplatky lze vybírat od studentů pouze do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené.

Pozn.: Za jiné úkony než ty, které jsou uvedeny v Opatření rektora č. 25/2004 v bodech a)  až j), nelze vybírat poplatek.

V Praze dne 1.2.2005


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám