Studijní plán: Studium humanitní vzdělanosti - zápis od roku 2019, prezenční forma

Části státní zkoušky

1. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

2. Filosofie v kontextu humanitních věd

3. Evropské dějiny v kontextech

4. Obhajoba bakalářské práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky:

K prvním třem částem státní zkoušky se student přihlašuje v libovolném pořadí po splnění příslušného úvodu a po získání 16 kreditů z příslušné skupiny profilových povinně volitelných předmětů.

Poslední část státní zkoušky:

Obhajoba bakalářské práce

Počet kreditů nutných pro konání: 180

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YBFA003

Proseminář k interpretaci textu

ZS 0/2 KZ

5

1

YBSA003

Proseminář k akademickým dovednostem

LS 0/2 KZ

5

1

YBEA001

Rozprava s rodilým mluvčím

LS 0/0 Zk

4

1

YBFA001

Úvod do filosofie I.

ZS 2/0 Z

2

1

YBFA002

Úvod do filosofie II.

LS 2/0 Zk

6

1

YBHA001

Úvod do historie I.

ZS 2/0 Z

2

1

YBHA002

Úvod do historie II.

LS 2/0 Zk

6

1

YBSA001

Úvod do společenských věd I.

ZS 2/0 Z

2

1

YBSA002

Úvod do společenských věd II.

LS 2/0 Zk

6

1

YBHA003

Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti

ZS 2/0 Zk

4

1

YBSA004

Úvod do společenskovědních metod

ZS 2/0 Zk

3

2

YBEA002

Ověření jazykové kompetence

LS 0/0 Zk

10

2

YBDA005

Diplomní seminář I.

ZS 0/2 KZ

5

3

YBDA006

Diplomní seminář II.

LS 0/2 Z

5

3

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 65


Počty kreditů za profilové povinně volitelné předměty:


Profilové povinně volitelné předměty – skupina 1: společenské vědy

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 16

Profilové povinně volitelné předměty – skupina 2: filosofie

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 16

Profilové povinně volitelné předměty – skupina 3: historie

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 3: 16


Celkový minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 97

Počet kreditů za povinné předměty plus minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 162
Poslední změna: 25. srpen 2019 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám