Letní škola v Litomyšli, 2020

Ve dnech 19. – 21. srpna 2020 proběhla v Evropském školicím centru Litomyšl, v areálu bývalého zámeckého pivovaru Letní škola, již FHS UK pořádá pro učitele gymnázií a středních škol jako program celoživotního vzdělávání (CŽV), akreditovaný v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) MŠMT. Realizace programu je podporovaná v rámci Institucionálního plánu Fakulty humanitních studií UK pro rok 2019-2020.V pořadí již třetí ročník proběhl pod názvem „Problematika přípravy na studium humanitních věd: Práce s literárním textem a obrazem“. Jako ústřední téma, k němuž se přednášky a semináře soustředily, byla zvolena problematika mimésis – nápodoby, resp. zobrazování skutečnosti v textu či výtvarném díle. Tento motiv byl představován v několika perspektivách: s ohledem na filosofické předpoklady představy mimésis, s ohledem na její víceznačnost a problematičnost a s ohledem na její interpretační uchopování v literárním textu a výtvarném díle.


Garantem Letní školy je Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., organizačně zajišťoval Bc. Dominik Kuna, na přednáškách a seminářích se podíleli doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D., Mgr. Josef Kružík, Ph.D., Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.Poslední změna: 8. prosinec 2022 01:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám