Opatření děkana č. 1/2009

Název:

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2009/10

K provedení:

zákon o vysokých školách č. 552/2005

Účinnost:

16. března 2009


Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2009/10

Konkrétní výše poplatků je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:

· Humanitní studia - koeficient náročnosti 1

· Sociální politika a sociální práce - koeficient náročnosti 1

· Mediální a komunikační studia - koeficient náročnosti 1,2

· Ekologie a ochrana prostředí - koeficient náročnosti 1,65


V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 552/2005 v platném znění stanovuji pro akademický rok 2009/10 následující výši poplatků za studium na UK FHS:


Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:

· bakalářský studijní program Humanitní studia (Studium humanitní vzdělanosti) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok

· navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce (Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích), Humanitní studia (Katedra obecné antropologie, Katedra studií občanské společnosti, Katedra Genderových studií, Katedra Orální historie Soudobých dějin) a Mediální a komunikační studia (Katedra elektronické kultury a sémiotiky)10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok

· navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí (Katedra sociální a kulturní ekologie) 12 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 24 000 Kč za jeden akademický rok.


Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč

Poplatek za přijímací řízení: 588 Kč

Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 300 Kč

V Praze dne 16.3.2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

                                                                           
Poslední změna: 21. květen 2019 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám