Letní škola Problematika přípravy na studium humanitních věd: ročník 2021

Ohlédnutí za Letní školou v Litomyšli a výhled na rok 2022

Ve dnech 18. až 20. srpna 2021 uspořádala FHS UK v malebných prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli Letní školu pod názvem Práce s literárním textem a obrazem: čas ve vyprávění. Proběhl tak již pátý ročník těchto letních škol naplňujících program CŽV Problematika přípravy na studium humanitních věd (garant programu Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.), jenž je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je primárně určen učitelům českého jazyka a literatury na gymnáziích a středních školách humanitního zaměření.


Náplň Letní školy sestávala z řady odborných přednášek a seminárních cvičení, v nichž se účastníci jednak seznámili se specifiky liberálního vysokoškolského studia a předvedenou odbornou tematikou, a jednak si praktickou formou sami vyzkoušeli práci s odbornými, klasickými i literárními texty, jak je vyžadována od studentů FHS UK.


Další běh Letní školy plánujeme i pro rok 2022 s předpokládaným termínem konání ve druhé polovině srpna. Ústředním tématem bude tentokrát dialog jako literární žánr a dialogičnost řeči a textu. Oficiální vyhlášení termínu předpokládáme v dubnu 2022, kdy se také otevře možnost podávat přihlášky.

Poslední změna: 20. duben 2022 13:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám