Žít nenáviděn – Jak rasismus ovlivňuje životy těch, na které dopadá

Žít nenáviděn – Jak rasismus ovlivňuje životy těch, na které dopadá

Tisková zpráva, Praha, 31. ledna 2022


Jak se vyrovnat s každodenním rasismem? Jak v takových situacích jednat? Tím a dalšími aspekty nenávistných projevů se zabývá jedinečná příručka Žít nenáviděn, která právě vychází. Publikace analyzuje rozhovory, které byly uskutečněny v šesti evropských zemích. Ty jsou přetaveny do příběhů osob, kterým rasismus mění život k horšímu. Kompendium vzniklo pod vedením Bohuslava Kuříka z Katedry sociální a kulturní antropologie FHS UK a za Česko se na něm podíleli i Jan Charvát z Fakulty sociálních věd UK a Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu AV ČR.


Praktická příručka

Čím je výzkum, který publikace shrnuje, jedinečný? Zatímco většinou se výzkumníci při zkoumání nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti zaměřují na perspektivu pachatele, klade tato příručka (její celý název je Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy rasismu) důraz na zkušenosti jednotlivců, kterých se nenávistné jednání týká. Analyzuje totiž skutečné případy rasismu a zaznívají tu i názory lidí, kteří jsou nenávistnými projevy postiženi. Jádrem analýzy tak zde nejsou závažné zločiny („hate crime“), nýbrž subtilnější podoby nenávisti („hate speech“), jejichž síla spočívá v ubíjející a kvalitu života ovlivňující každodennosti. Kompendium také zachycuje mnohdy různé zkušenosti s institucemi, které mají před diskriminací chránit, stejně jako tzv. tragédii neintervence – tedy neschopnost svědků se zastat lidí zasažených nenávistnými projevy. Příručka je prakticky orientovaná – zachycuje doporučení zpovídaných lidí k tomu, jak v těchto situacích jednat, a jak naopak nejednat – nejen s ohledem na lidi zasažené nenávistnými projevy, ale i se zřetelem na jejich svědky.Skutečné životní příběhy

„Východiskem našeho výzkumu i této brožury je snaha přizvat do diskuse k rasismu lidi, na které nejčastěji a nejsetrvačněji dopadá, stejně jako ukázat, že se nejedná jen o čísla ve statistice, nýbrž o lidi s životními příběhy, jmény, pocity, postoji i důstojností,“ uvádí Bohuslav Kuřík z Katedry sociální a kulturní antropologie FHS UK, pod jehož vedením česká část kompendia vznikla.


Evropské zkušenosti

Publikace Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy rasismu vychází ze šesti národních zpráv z různých evropských zemí. Proto je kompendium k dispozici kromě češtiny také v angličtině, holandštině, francouzštině, němčině, italštině a portugalštině. Příručka vznikla jako součást projektu Erasmus+ “Smart for Democracy and Diversity”. Kromě FHS UK, FSV UK a AV ČR jsou partnery projektu v České republice následující organizace: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Člověk v tísni, Hate Free a In Iustitia.


PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ ZDE


O vedoucím projektu:

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. je sociální antropolog, který přednáší na Katedře sociální a kulturní antropologie FHS UK. Zaměřuje se zejména na výzkum politiky a životního prostředí. Prováděl výzkumy v Mexiku, Německu a Česku. Byl stipendistou Fulbrightovy komise na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, stejně jako držitelem stipendia Jana Patočky na Institutu věd o člověku ve Vídni. Je spoluautorem knihy Mikrofon je naše bomba: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku (Togga, 2018).


Kontakty

:

  • Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D, Katedra sociální a kulturní antropologie FHS,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 3. únor 2022 16:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám