Opatření děkana č. 3/2009

Název:

Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

K provedení:

-

Účinnost:

25. května 2009


Program CŽV – Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

Pro akademický rok 2009/10 vyhlašuji semestrální program Celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy humanitní vzdělanosti – „První šance“.

Pro úspěšné absolvování programu je třeba splnit základní povinnosti studia humanitní vzdělanosti stanovené pro kurikulum prvního semestru studia a získat 25 kreditů.


  • 15 kreditů za 3 úvodní zkoušky ze sociologie, psychologie a ekonomie (3 x 5 ECTS)

  • 4 kredity za úvodní kursy do filosofie (2 + 2 ECTS)

  • 4 kredity za jazykové zkoušky disputace a reference na netlumočenou přednášku (2+2 ECTS)

  • 2 kredity za úspěšné absolvování Letní školy (2 ECTS)


Tyto povinnosti musí účastníci programu CŽV splnit do konce zkouškového období zimního semestru akademického roku 2009/10, tzn. do 19.2.2010.

Pokud kredity získají v předepsané struktuře a s atestací lepší než „dobře“, děkan vyhoví jejich žádosti o přijetí k řádnému studiu s prominutím přijímací zkoušky.

Děkan může výjimečně přijmout ke studiu i studenta, který atestaci „dobře“ obdržel, ale jinak plnil své povinnosti řádně.

Výsledky atestované „dobře“ však nelze pro řádné studium uznat.


Cena za program je stanovena na 14 000 Kč za semestr.

V Praze dne 25.5.2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Informace pro zájemce:


Smlouvu je možné uzavřít v úředních hodinách studijního oddělení v první polovině září 2009, přesné termíny budou zveřejněny 15.8.2009.

Poplatek za program CŽV se platí převodem a lze ho rozložit do 2 splátek (první splátka 7000,- Kč se splatností do 30.9.2009, druhá splátka 7000,- Kč do 30.11.2009).

Letní škola i pro posluchače programu CŽV se koná 21.9. – 23.9.2009 (prezenční forma studia), 12.9. – 13.9.2009 (kombinovaná forma studia), jedná se o první studijní povinnost.

Výuka v semestru začíná v úterý 29.9.2009.


Posluchači programu CŽV nemají statut studenta, vztahuje se na ně tedy povinnost platby zdravotního pojištění a nemohou využívat studentských výhod a odpočtů.


Své případné dotazy směřujte na vedoucí studijního oddělení .Poslední změna: 21. květen 2019 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám