Poradenské služby

Služby Akademické poradny pro studenty a zaměstnance FHS

Studenti a zaměstnanci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy mohou využívat služeb Akademické poradny při Pedagogické fakultě UK, která poskytuje psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské poradenství. Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/


Veškeré poradenské služby jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma.


Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poradny dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují – od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


Na základě vzájemné dohody jsou taktéž připravována další ujednání o spolupráci mezi FHS UK a Akademickou poradnou při PedF UK.


Služby Centra Carolina

Studenti a zaměstnanci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy mohou využívat služeb Poraden Centra Carolina. Můžete se na ně obrátit s čímkoli, co vás trápí, ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, financí či mezilidských vztahů. Odborník v dané oblasti se vám bude snažit pomoci a podpořit vás v nalezení řešení vašeho problému. Veškeré služby jsou poskytovány podle aktuálně platných Pravidel pro poskytování poradenských služeb.


https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html


K dispozici je:a další.


Poradny Centra Carolina fungují prezenčně i distančně podle možností klientů a jednotlivých poradců.


Poslední změna: 22. únor 2023 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám