Opatření děkana č. 5/2009

Název:

Harmonogram akademického roku 2009/2010

K provedení:

-

Účinnost:

27. července 2009


Harmonogram akademického roku 2009/2010

Výuka v zimním semestru:

29. 9. 2009 – 8. 1. 2010

(21. 12. 2009 – 3. 1. 2010 vánoční prázdniny)


Zkouškové období v ZS:

11. 1. 2010 - 19. 2. 2010

Výuka v letním semestru:   

22. 2. 2010 – 21. 5. 2010

Zkouškové období v LS:

24. 5. 2010 – 17. 9. 2010

V době letních prázdnin je zkouškové období přerušeno.Den otevřených dveří: 

středa 20. 1. 2010

Rektorský den:   

středa 12. 5. 2010

Děkanský den:

pátek 2. 4. 2010Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:

1. 9. 2009 – 12. 10. 2009

v letním semestru:    

1. 2. 2010 – 8. 3. 2010

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce  a přihlášky ke státním zkouškám:

13. 11. 2009

(státní závěrečná zkouška mezi 18.1. 2010 – 29.1. 2010)

19. 2. 2010 

(státní závěrečná zkouška mezi 15. 3. 2010- 26. 3. 2010)

21. 5. 2010 

(státní závěrečná zkouška mezi 7. 6. 2010 – 25. 6. 2010)

25. 6. 2010 

(státní závěrečná zkouška mezi 6. 9. 2010 – 17. 9. 2010)

17. 9. 2010

(státní závěrečná zkouška mezi 11.10. 2010 – 27.10. 2010)Imatrikulace:   

20. 10. 2009

                     Přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/11:

bakalářské studium: 

17. 4. 2010 a 24. 4. 2010

magisterské obory:  

7. 6. 2010 – 18. 6. 2010

doktorské obory:   

7. 6. 2010 - 18. 6. 2010

          

náhradní termín bak. přijímacích zkoušek:

12. 5. 2010

náhradní termín mag. a dokt. přijímacích zkoušek:

30. 6. 2010


V Praze dne 27. 7. 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 21. květen 2019 12:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám