Proč je fakultní senát důležitý? A proč je třeba kandidovat a hlasovat?

Kapesní průvodce senátem pro nezasvěcené studentstvo


V první řadě senát není jenom pro zasvěcené! Slouží celé akademické obci a všechna jeho zasedání jsou veřejná. Na zasedání senátu se může přijít „podívat“ úplně každý vyučující a studující. Ty taky!


Co je Akademický senát FHS UK?


Základní informace o senátu jsou na webu. To nejdůležitější však je, že senát rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty. Zasedání senátu jsou prostorem pro diskusi celofakultních témat. Probírá se zde vše od osvětlení kolem budovy přes systém evaluací kurzů až po dlouhodobé strategie výuky, vědy a rozvoje. Na senátu se také schvalují návrhy rozpočtů, opatření děkanky, fakultní předpisy, akreditace apod.


Úkolem tzv. „Studentské komory“ je zastupovat zájmy studujících, předkládat pro ně důlěžitá témata – jednoduše, doplňovat celkový kontext o studentský pohled. Rozhodně v senátu nejsou dvě politické strany, ani žádná koalice a opozice. Právě naopak. Pohledy vyučujících, studujících i vedení fakulty se často doplňují, neboť se týkají problémů, které se týkají nás všech.


Každý senátor a senátorka se přímo podílí na formování fakulty. Proto je tak důležité kandidovat, hlasovat a vybírat, komu dát svůj hlas.


Jak probíhá zasedání senátu?


Senát zasedá zpravidla jednou měsíčně a setkávají se na něm zástupci vyučujících a studujících s děkankou a vedením školy. Kterýkoliv senátor či senátorka může navrhnout bod k projednávání, o kterém pak senát diskutuje a případně i hlasuje.


Samotný průběh zasedání podléhá stanoveným pravidlům Jednacího řádu AS FHS UK. Každý si je rychle zažije, a navíc na jejich dodržování dohlíží předsednictvo senátu. Je důležité, aby se zasedání senátu účastnilo co nejvíc senátorů a senátorek. Nejenom kvůli pluralitě názorů v diskusi, ale také kvůli tzv. „kvóru“, jinak by senát nebyl usnášeníschopný. Senát se koná většinou prezenčně, někdy také hybridně. Výjezd na Erasmus proto není nutně v rozporu s mandátem v senátu.


V čem spočívá práce studentského senátora/ky?


Účast v senátu je jistě prestižní, ale více než cokoliv jiného znamená odpovědnost. Senátor/ka musí mít dobrý přehled o chodu fakulty, o potřebách a zájmech studujících, které zastupuje. K tomu potřebuje umět komunikovat – a leckdy i věci nepříjemné, když je zapotřebí mít odvahu nesouhlasit. Zástupce či zástupkyně studujících nehájí vlastní zájmy, ale zájmy všech studujících.


Studentská komora fakultního senátu (SKAS FHS UK) není studentský spolek – je součástí poradního orgánu vedení, má odpovědnost za kultivaci fakultního prostředí. Třeba v akademickém roku 2022/23 se studentská komora intenzivně věnovala bezpečí akademického prostředí. Sami jsme se zmobilizovali a dali do pohybu osvětové akce FHSafe. SKAS je spojkou mezi studujícími a fakultou, potažmo univerzitou, a vždy musí být ve střehu. „Být v senátu“ tudíž neznamená jenom přijít na jeho zasedání. Žere to nervy i čas.


Naštěstí nikdo není na nic sám. Všichni v studentské komoře si pomáháme navzájem, společně vše diskutujeme a organizujeme a také spolupracujeme i se zbytkem senátu a s vedením. Vidíte na fakultě prostor pro zlepšení? Výborně, můžeme si hned vyhrnout rukávy! Zdá se vám, že vše běží tak, jak má? Ani to se neděje samo a za vším stojí spousta (někdy i neviditelné) práce, kterou je potřeba odvádět i nadále. Na fakultě se prostě pořád něco děje :)


Jsou to vaše volby!


O směřování fakulty rozhodujeme my všichni – ve volbách. Odpovědnost nenesou jenom senátoři a senátorky, ale také všichni, kteří kandidují. A také všichni, kdo volí, a právě tak i ti, co nevolí. Fakulta závisí na nás všech a my všichni závisíme na fakultě. A tak fakulta potřebuje lidi, kteří dokážou svůj hlas použít ve prospěch všech. A tento jejich hlas zazní jen tehdy, když jej podpoří dostatek hlasů ve volbách. A vaše hlasy ve volbách zase… už jistě chápete, co chceme říct.


Nebojte se kandidovat! A nebojte se dobře si kandidáty a kandidátky „proklepnout.“ Čtěte programy kandidujících, jejich odpovědi na otázky, sledujte, jako si umějí poradit v debatě!


Připojte se i letos k předvolební debatě studentských kandidátů a kandidátek do AS FHS UK. Koná se online na platformě MS Teams v neděli 19. 11 v 17:00. Debatu organizuje SKAS a budou ji moderovat senátorky Martina Josefína Plass a Tatiana Chavalková Badurová.


Váš SKAS

Samuel Csanda

Markéta Hampeisová

Tatiana Chavalková Badurová

Matěj Krofta

Martina Josefína Plass

Martina Pustková


Užitečné odkazy::
Poslední změna: 26. říjen 2023 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám