Magdalena Górska: přání k 30. výročí založení programu Studium humanitní vzdělanosti

Magdalena Górska


Magdalena Górska vystudovala na FHS UK v roce 2006 bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti a následně v roce 2009 magisterský obor Genderová studia. Doktorský titul získala v oboru genderových studií na švédské Linköping University. Nyní působí jako Assistant Professor na Katedře mediálních a kulturních studií Fakulty humanitních věd nizozemské Utrecht University, kde je jednou z koordinátorek magisterského studijního programu genderových studií. Pobývala též coby Visiting Scholar na University of California, Santa Cruz.


Co jste na FHS studovala a jak vzpomínáte na svoje studium?

Na FHS jsem studovala na bakalářském a magisterském studiu. FHS jsem si vybrala kvůli jejímu humanitnímu zaměření a v té době unikátnímu interdisciplinárnímu přístupu. Tyto dva aspekty doprovází moji akademickou karieru dodnes a myslím, že budou mít na mne vliv po celou dobu mého působení v akademii. Na bakalářském studiu jsem ocenila jak obecné vzdělání vyžadované skrze povinné kursy, atestace atd., tak i možnost sestavit si individuální program dle vlastních akademických zájmů. To mi poskytlo široké vzdělání se zaměřením na genderová studia a filozofii. Na magisterské úrovni jsem studovala na nově vzniklé Katedře genderových studií. V té době tento vědecky směr byl teprve v začátcích a bylo úžasné být součástí optimismu a touhy po sociální změně, které založení katedry provázely. Bylo to cítit jak mezi studujícími, tak i vyučujícími. Založení katedry bylo ukázkou vizionářství na FHS a vzhledem k velké vědecké a sociální relevanci genderových studií ve světě, myslím, že genderová studia na FHS si zaslouží obrovskou institucionální podporu a uznání. Jako bývalá studentka jasně vidím, že poskytnuté vzdělaní na FHS a na Katedře genderových studií bylo na špičkové úrovni, která mne výborně připravila na mezinárodní studijní pobyty v rámci Erasmu ve Finsku a později v Nizozemí (kde teď pracuju na Utrecht University, kterou jsem v té době navštívila na půl roku jako studentka a za finanční podpory od FHS a Univerzity Karlovy) a na mé současné mezinárodní akademické působení.


Jak hodnotíte zpětně interdisciplinárně zaměřený formát studia na fakultě?

S interdisciplinárním zaměřením jsem osobně žádný problém neměla. Naopak, myslím, že mne to naučilo přemýšlet “outside the box” a klast výzkumné otázky, které jsou někdy nečekané ale vždy neuvěřitelně inspirující. Konec konců můj výzkum se zaměřuje na feministickou intersekcjionálni politiku dýchání – téma, které je bytostně interdisciplinární a myslím, že studium na FHS a na Katedře genderových studií bylo zásadní pro moji schopnost takovýto problém identifikovat a zkoumat. Musím ale přiznat, že studium na FHS nebyla žádná procházka růžovou zahradou: studium bylo velmi náročné jak intelektuálně, tak i časově, a ze své dnešní perspektivy myslím, že nároky převyšovaly nároky, které jsem viděla na řadě mezinárodních univerzit. Zatímco v té době všechny ústní a písemné atestace, které jsem absolvovala, překlad Sandry Harding, který jsem dělala, či obhajoby bakalářské a magisterské práce, které jsem ustála, byly velmi stresující, dnes vidím, jak mne tyto výzvy připravily na mou akademickou práci – písemně, ústně a v růžných jazycích.


Jak studium podnítilo Vaši následnou akademickou kariéru?

Bakalářské studium na FHS mi poskytlo úžasné interdisciplinární vzdělání a základny mého teoreticky a filozoficky zaměřeného myšlení. Katedra genderových studií mi poskytla zásadní fundamenty genderových teorií a metodologií, které mne doprovázejí dodnes. Moje bakalářská práce, která se věnovala pojetí materiality v myšlení Judith Butler, kterou vedla Vera Sokolova, je dodnes základem mého vědeckého přístupu. Stále vzpomínám na neuvěřitelnou inspiraci, kterou diskuse s Verou Sokolovou poskytovaly, a na skutečně průlomové otázky, které mi Vera Sokolova kladla. Naučila jsem se od ní, že nejlepším způsobem, jak motivovat myšlení studujících, je pokládaní otázek a umožňování studujícím, aby nacházely/i své vlastni odpovědi a svůj vlastni hlas. Ted, jako univerzitní učitelka, se snažím tento přístup praktikovat i v rámci mého pedagogického působení. Má magisterská práce zaměřená na feministickou epistemologii, kterou vedla Zuzana Kiczková, mne zase naučila, že vědecká produkce poznání je vždy situována, a že její součástí není jen teorie, kterou vyvíjíme, ale i epistemologické a metodologické praktiky, skrze které tuto teorii vytváříme. Filozofické myšlení a tázání, které jsem se od Zuzany Kiczkové naučila, motivuje moje myšlení dodnes. Nikdy také nezapomenu na obrovsky vliv, který na mne měly kursy feministické teorie s Hanou Havelkovou, a na její entusiasmus a energii, které z její pedagogické praxe pramenily. Obrovsky vliv na mne mely také mnohačetné a intensivni diskuse s Josefem Fulkou a Janem Matonohou, jejichž láska k teorii a filozofii byla nakažlivá. Vzdělání na FHS bych za nic nevyměnila a musím podekovat fakultě a celé Katedře genderových studií za vše, co jsem se od všech jejich pedagožek a pedagogu naučila.


Denisa Tomková

13. 11. 2023


Poslední změna: 25. leden 2024 10:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám