Opatření děkana č. 2/2010

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze

V souladu ze zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoník práce - dle § 211-223 v platném znění vydávám toto opatření:


1.

Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji povinnost čerpat dovolenou takto:

            - akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2010

            - ostatní pracovníci vyčerpají alespoň 4 týdny dovolené do 31. 12. 2010

Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 31. 3. 2010.


Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný pouze v rozsahu 1 týdne, tj. 5 pracovních dnů.


2.

Zaměstnancům UK FHS, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2010, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.


3.

Čerpání nároku zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené, se řídí výše uvedenými paragrafy zákoníku práce.Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 17. 2. 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám