Opatření děkana č. 4/2010

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2010/2011

Konkrétní výše poplatků je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:


· Humanitní studia - koeficient náročnosti 1

· Sociální politika a sociální práce - koeficient náročnosti 1

· Mediální a komunikační studia - koeficient náročnosti 1,2

· Ekologie a ochrana prostředí - koeficient náročnosti 1,65


V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 552/2005 v platném znění stanovuji pro akademický rok 2010/11 následující výši poplatků za studium na UK FHS:

Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:


1) bakalářský studijní program Humanitní studia (Studium humanitní vzdělanosti) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok


2a) navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce (Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích), Humanitní studia (Katedra obecné antropologie, Katedra studií občanské společnosti, Katedra Genderových studií, Katedra Orální historie Soudobých dějin, Katedra Historické sociologie) a Mediální a komunikační studia (Katedra elektronické kultury a sémiotiky) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok


2b) navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí (Katedra sociální a kulturní ekologie) 12 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 24 000 Kč za jeden akademický rok.Poplatek za studijní program v cizím jazyce za jeden rok činí pro:

Navazující magisterské studium: 2 500 EUR / započatý semestr studia, tj. 5 000 EUR za rok

Doktorské studium: 2 000 EUR / započatý semestr studia, tj. 4 000 EUR za rok


Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč

Poplatek za přijímací řízení: 590 Kč

Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 400 Kč.Toto opatření nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2010/2011.V Praze dne 17. března 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám