Opatření děkana č. 5/2010

Název:

Harmonogram akademického roku 2010/2011

K provedení:

-

Účinnost:

12. dubna 2010


Harmonogram akademického roku 2010/2011

Výuka v zimním semestru: 4. 10. 2010 – 7. 1. 2011 (23. 12. 2010 – 2. 1. 2011 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v zimním semestru:  10. 1. 2011 – 18. 2. 2011


Výuka v letním semestru:  21. 2. 2011 – 20. 5.2011

Zkouškové období v letním semestru:  23. 5. 2011 – 16. 9. 2011

V době letních prázdnin je zkouškové období přerušeno.


Den otevřených dveří je středa 19. 1. 2011.

Rektorský den je středa 18. 5. 2011.

Děkanský den je pátek 22. 4. 2011 (Velký pátek).


Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:       13. 9. 2010 – 18. 10. 2010

v letním semestru:        7. 2. 2011 – 7. 3. 2011

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.


Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

12. 11. 2010    (státní závěrečná zkouška mezi 17. 1. 2011 – 28. 1. 2011)

18. 2. 2011      (státní závěrečná zkouška mezi 14. 3. 2011– 25. 3. 2011)

20. 5. 2011      (státní závěrečná zkouška mezi 6. 6. 2011 – 24. 6. 2011)

24. 6. 2011      (státní závěrečná zkouška mezi 5. 9. 2011 – 16. 9. 2011)

16. 9. 2011      (státní závěrečná zkouška mezi 10. 10. 2011 – 26. 10. 2011)


Imatrikulace: 12. 10. 2010


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2011/12:

bakalářské studium:      30. 4. 2011 a 7. 5. 2011

magisterské obory:        6. 6. 2011 – 17. 6. 2011

doktorské obory:          6. 6. 2011 – 17. 6. 2011


náhradní termín bak. přijímacích zkoušek: 18. 5. 2011

náhradní termín mag. a dokt. přijímacích zkoušek: 29. 6. 2011


V Praze dne 12. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 21. květen 2019 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám