Opatření děkana č. 6/2010

Název:

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

K provedení:

-

Účinnost:

12. dubna 2010


Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

* * * Podmínky programu CŽV První šance pro akademický rok 2011/12 budou vyhlášeny v červnu 2011. * * *


Pro akademický rok 2010/2011 vyhlašuji dvousemestrální program Celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy humanitní vzdělanosti – „První šance“.

Pro úspěšné absolvování programu je třeba splnit základní povinnosti studia humanitní vzdělanosti stanovené pro kurikulum prvního ročníku studia a získat minimálně 50 kreditů.


 • 2 kredity za Proseminář k interpretaci textů

 • 4 kredity za jazykové zkoušky disputace a reference na netlumočenou přednášku (2+2 ECTS)

 • 2 kredity za úspěšné absolvování Letní školy (2 ECTS)

 • 12 kreditů za povinně volitelné kursy z nabídky SHV

 • 30 kreditů za 6 úvodních zkoušek ze sociologie, psychologie, ekonomie, filosofie, historie a antropologie (6 x 5 ECTS)


Tyto povinnosti musí účastníci programu CŽV splnit do konce zkouškového období letního semestru akademického roku 2010/2011, tj. do 18. září 2011.

Pokud kredity získají v předepsané struktuře a s atestací lepší než „dobře“, mohou po složení přijímací zkoušky požádat o jejich uznání do řádného studia; výsledky atestované „dobře“ však nelze pro řádné studium uznat. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia bakalářského studijního programu. Absolventi programu, kteří usilují o přijetí do řádného bakalářského studia, se musí zúčastnit přijímacího řízení (podat si v termínu přihlášku a úspěšně složit přijímací zkoušky).


Cena za program je stanovena na 14 000 Kč za rok.


V Praze dne 12. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Informace pro zájemce:


 • Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:

  čtvrtek 2.9.2010 v 10:00, aula 1034 - informační přednáška a uzavírání smluv

  pondělí 6.9.2010 v 15:00, aula 1034 - informační přednáška a uzavírání smluv

  úterý 7.9.2010 od 13:30 do 15:30, studijní oddělení, kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

  středa 8.9.2010 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení, kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

  čtvrtek 9.9.2010 od 13:30 do 15:30, studijní oddělení, kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

 • Poplatek za program CŽV se platí převodem, termín splatnosti poplatku je 30. 10. 2010.

 • Letní škola i pro posluchače programu CŽV se koná 20. 9. – 22. 9. 2010 (prezenční forma studia), 2. 10. – 3. 10. 2010 (kombinovaná forma studia), jedná se o první studijní povinnost.

 • Výuka v semestru začíná ve pondělí 4. 10. 2010.


Posluchači programu CŽV nemají statut studenta, vztahuje se na ně tedy povinnost platby zdravotního pojištění a nemohou využívat studentských výhod a odpočtů. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty.


Své případné dotazy směřujte na vedoucí studijního oddělení .

Poslední změna: 21. květen 2019 12:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám