Opatření děkana č. 2/2011

Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2009

Změna opatření děkana UK FHS č. 6/2011

Opatření děkana UK FHS č. 6/2009, Psaní závěrečných prací v českém jazyce, se mění takto:

1. Do opatření děkana UK FHS č. 6/2009 se doplňuje následující věta: „Opatření se nepoužije, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.“


2. Ostatní body opatření zůstávají beze změn.
Toto opatření nabývá účinností dnem podpisu.


V Praze dne 13. dubna 2011  

                        

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha opatření děkana č. 2/2011

Psaní závěrečných prací v českém jazyce


ve znění Opatření děkana UK FHS č. 6/2009 a 2/2011
Z rozhodnutí děkana UK FHS smějí být u oborů všech druhů studia akreditovaných v českém jazyce přijímány k obhajobě pouze závěrečné práce napsané v českém jazyce.Případnou výjimku může udělit pouze proděkan pro studijní záležitosti na základě řádné písemné žádosti studenta.Opatření začíná platit 1. října 2009.


           

Opatření se nepoužije, jestliže mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, stanoví jinak.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám