Opatření děkana č. 5/2011

Název:

Harmonogram akademického roku 2011/2012

K provedení:

-

Účinnost:

6. května 2011


Harmonogram akademického roku 2011/2012

Výuka v zimním semestru: 3. 10. 2011 – 6. 1. 2012 (23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v zimním semestru:  9. 1. 2012 - 17. 2. 2012


Výuka v letním semestru:  20. 2. 2012 – 18. 5. 2012        

Zkouškové období v letním semestru:  21. 5. 2012 – 14. 9. 2012

V době letních prázdnin je zkouškové období přerušeno.Den otevřených dveří je středa 18. 1. 2012.

Rektorský den je středa 16. 5. 2012.

Děkanský den je pátek 6. 4. 2012 (Velký pátek).Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:       19. 9. 2011 – 17. 10. 2011

v letním semestru:        13. 2. 2012 – 5. 3. 2012

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

6. 1. 2012      (státní závěrečná zkouška mezi 30. 1. 2012 – 17. 2. 2012)

18. 5. 2012      (státní závěrečná zkouška mezi 4. 6. 2012 – 22. 6. 2012)

29. 6. 2012      (státní závěrečná zkouška mezi 3. 9. 2012 – 14. 9. 2012)

14. 9. 2012      (státní závěrečná zkouška mezi  8. 10. 2012 – 26. 10. 2012)Imatrikulace: 5. 10. 2011


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2012/2013

bakalářské studium:      21. 4. 2012 - 28. 4. 2012

magisterské obory:        4. 6. 2012 – 14. 6. 2012

doktorské obory:          4. 6. 2012 - 14. 6. 2012


Náhradní termín bak. přijímacích zkoušek: 16. 5. 2012

Náhradní termín mag. a dokt. přijímacích zkoušek: 25. 6. 2012


V Praze dne 6. května 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 21. květen 2019 12:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám