Opatření děkana č. 10/2011

Název:

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

K provedení:

-

Účinnost:

23. května 2011


Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

Pro akademický rok 2011/2012 vyhlašuji dvousemestrální program Celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy humanitní vzdělanosti – „První šance“.


Program obsahuje povinnosti oboru Studia humanitní vzdělanosti stanovené pro kurikulum prvního ročníku studia v rozsahu 60 ECTS kreditů.

· Proseminář k interpretaci textů (2 ECTS)

· Jazykové zkoušky Disputace a Reference na netlumočenou přednášku (2+2 ECTS)

· Letní škola (2 ECTS)

· Povinně volitelné kursy z nabídky SHV (22 ECTS)

· 6 úvodních zkoušek ze sociologie, psychologie, ekonomie, filosofie, historie a antropologie (6 x 5 ECTS)Tyto povinnosti mohou účastníci programu CŽV splnit do konce zkouškového období letního semestru akademického roku 2011/2012, tj. do 14. září 2012.

Pokud kredity získají v předepsané struktuře a s atestací lepší než „dobře“, mohou po složení přijímací zkoušky požádat o jejich uznání do řádného studia; výsledky atestované „dobře“ však nelze pro řádné studium uznat. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia bakalářského studijního programu. Absolventi programu, kteří usilují o přijetí do řádného bakalářského studia, se musí zúčastnit přijímacího řízení (podat si v termínu přihlášku a úspěšně složit přijímací zkoušky).


Cena za program je stanovena na 14 000 Kč za rok.
V Praze dne 23. května 2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Příloha opatření děkana č. 10/2011 - Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“Informace pro zájemce:

· Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:


pondělí 5.9.2011 v 14:00, seminární místnost 6021, 6. podlaží - informační přednáška a uzavírání smluv

úterý 6.9.2011 od 13:30 do 15:30, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

středa 7.9.2011 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

čtvrtek 8.9.2011 od 13:30 do 15:30, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv


· Při zápisu je možné zakoupit za 200 Kč Karolinku - Přehled vyučovaných kurzů.


· Poplatek za program CŽV se platí převodem dle údajů ve smlouvě, termín splatnosti poplatku je 30. 10. 2011.


· Letní škola i pro posluchače programu CŽV se koná 20., 21. a 23. 9. 2011 (třídenní Letní škola pro prezenční formu studia), 1. 10. – 2. 10. 2011 (víkendová Letní škola pro kombinovanou formu studia), jedná se o první studijní povinnost. Letní škola probíhá v budově školy v Praze-Jinonicích, program je plánován jako celodenní.


· Výuka v semestru začíná ve pondělí 3. 10. 2011.


Posluchači programu CŽV nemají statut studenta, vztahuje se na ně tedy povinnost platby zdravotního pojištění a nemohou využívat studentských výhod a odpočtů. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty.
Své případné dotazy směřujte na vedoucí studijního oddělení Mgr. Jitku Štěpánkovou (jitka.stepankova@fhs.cuni.cz).
Poslední změna: 21. květen 2019 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám