Opatření děkana č. 13/2011

Název:

O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia

K provedení:

-

Účinnost:

23. listopadu 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 22/2020 s účinností od 27. listopadu 2020]


O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia

1) Návrh na mimořádnou odměnu předkládá děkanovi předseda zkušební komise SZZK za těchto podmínek:

a. student absolvoval studium s vyznamenáním;

b. student zakončil studium ve standardní době prodloužené maximálně o jeden rok;

c. v případě bakalářského studia je hodnocení bakalářské práce studenta „výborně“ a v případě magisterského studia je hodnocení diplomové práce studenta „výborně“.


2) V žádné z forem studia není mimořádná odměna děkana za zdařilé ukončení studia nároková.


3) Tímto opatřením se zrušuje Opatření děkana č. 7/2008 ze dne 3. 11. 2008.


4) Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 23. listopadu 2011doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 14. leden 2021 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám