Opatření děkana č. 14/2011

Název:

Zrušení opatření děkana č. 3/2006, č. 6/2008 a č. 1/2007

K provedení:

-

Účinnost:

24. listopadu 2011


Zrušení opatření děkana č. 3/2006, č. 6/2008 a č. 1/2007

Tímto opatřením se bez náhrady zrušují níže uvedená opatření děkana.

1.

Opatření děkana č. 3/2006 ohledně prospěchových stipendií ze dne 15. 9. 2006

Opatření děkana č. 6/2008 - vyplácení prospěchových stipendií ze dne 27. 10. 2008

Opatření děkana č. 1/2007 o reorganizaci státní bakalářské zkoušky ze dne 18. 1. 2007


2.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.                                                                                                
V Praze dne 24. listopadu 2011


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 21. květen 2019 12:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám