Opatření děkana č. 3/2008

Název:

Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2008/09

K provedení:

-

Účinnost:

14. března 2008


Stanovení poplatků za studium v akademickém roce 2008/09

Konkrétní výše poplatků je stanovena v rozmezích dle koeficientů náročnosti jednotlivých studijních programů:

  • Humanitní studia - koeficient náročnosti 1

  • Sociální politika a sociální práce - koeficient náročnosti 1

  • Mediální a komunikační studia - koeficient náročnosti 1,2

  • Ekologie a ochrana prostředí - koeficient náročnosti 1,65V souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 552/2005 v platném znění stanovuji pro akademický rok 2008/09 následující výši poplatků za studium na FHS UK:

Poplatek za studium delší, než je standardní doba studia, zvětšená o jeden rok činí pro:

  • bakalářský studijní program Humanitní studia (Studium humanitní vzdělanosti) 9 500 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 19 000 Kč za jeden akademický rok

  • navazující magisterské studijní programy Sociální politika a sociální práce (Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích) a Humanitní studia (Katedra obecné antropologie, Katedra studií občanské společnosti, Katedra Genderových studií) 10 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 20 000 Kč za jeden akademický rok

  • navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia (Katedra elektronické kultury a semiotiky) 11 500 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 23 000 Kč za jeden akademický rok

  • navazující magisterský studijní program Ekologie a ochrana prostředí (Katedra sociální a kulturní ekologie) 15 000 Kč za každý započatý semestr studia; tj. 30 000 Kč za jeden akademický rok.
Poplatek za studium v druhém a dalším studijním programu: 1 450 Kč


Poplatek za přijímací řízení: 599 Kč


Snížený poplatek pro uchazeče, kteří se ke studiu přihlásí na elektronickém formuláři: 300 Kč

V Praze dne 14.3.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 21. květen 2019 11:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám