Opatření děkana č. 11/2012

Zrušení vybraných vyhlášek a pokynů děkana

Tímto opatřením se k datu účinnosti bez náhrady zrušují:


  1. Vyhláška děkana č. 1/2002 včetně přílohy.

  2. Vyhláška děkana č. 4/2003 včetně přílohy.

  3. Vyhláška děkana č. 4/2004.

  4. Vyhláška děkana č. 2/2006 včetně přílohy.

  5. Pokyn děkana č. 1/2002 včetně přílohy.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 7. září 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám