Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení vybraných opatření děkana

Tímto opatřením se k datu účinnosti bez náhrady zrušuje Opatření děkana č. 7/2011 - Stanovení poplatku za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK FHS.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 26. října 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám