Opatření děkana č. 4/2013

Harmonogram akademického roku 2013/2014

Výuka v zimním semestru: 1. 10. 2013 – 3. 1. 2014 (23. 12. 2013 – 1. 1. 2014 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS: 6. 1. 2014 - 7. 2. 2014

Výuka v letním semestru: 17. 2. 2014 – 16. 5. 2014                                     

Zkouškové období v LS: 19. 5. 2014 – 19. 9. 2014

V době letních prázdnin (30. června 2014 – 31. srpna 2014) je zkouškové období přerušeno.Den otevřených dveří: 15. 1. 2014 (středa)

Rektorský den: 14. 5. 2014 (středa)

Děkanský den: 18. 4. 2014 (Velký pátek)Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru: 24. 9. 2013 – 15. 10. 2013

v letním semestru: 10. 2. 2014 – 3. 3. 2014

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

3. 1. 2014 (státní závěrečná zkouška mezi 20. 1. 2014 – 14. 2. 2014)

16. 5. 2014 (státní závěrečná zkouška mezi 2. 6. 2014 – 20. 6. 2014)

27. 6. 2014 (státní závěrečná zkouška mezi 1. 9. 2014 – 26. 9. 2014)Imatrikulace: 2. 10. 2013 (středa, děkanský den)Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2014/2015:

bakalářské studium: 26. 4. 2014 a 3. 5. 2014

magisterské obory: 2. 6. 2014 – 13. 6. 2014

doktorské obory: 2. 6. 2014 – 13. 6. 2014

náhradní termín bakalářských přijímacích zkoušek: 14. 5. 2014

náhradní termín magisterských a doktorských přijímacích zkoušek: 23. 6. 2014
V Praze dne 22. dubna 2013                                                                       


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám