• Aktuality

Aktuality

13. září 2021

Filosofický podcast 9: Rozhovor s Markem Vodičkou o Nietzschovi a vůli k moci

Docent Aleš Novák, spolupracovník Katedry filosofie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, zveřejnil devátý díl Filosofického podcastu: Rozhovor s Markem Vodičkou o Nietzschovi a vůli k moci.


Podcast je k dispozici na těchto platformách:Anotace

A víte vůbec, čím je mi „svět“? Mám vám jej ukázat ve svém zrcadle? Tento svět: monstrum síly, bez počátku, bez konce, pevná, ocelová velkost síly, která ani nepřibývá, ani neubývá, která se nespotřebovává, nýbrž jen proměňuje, jako celek je neměně velká, je to rozpočet bez výdajů a ztrát, avšak zároveň bez nárůstu, bez příjmů, je obklopen „ničím“ jako svou mezí, není ničím splývajícím, vyplýtvaným, ničím nekonečně rozlehlým, nýbrž je vložený do určitého prostoru jakožto určitá síla, nikoli do prostoru, jenž by kdesi byl „prázdný“, spíše je všude jakožto síla, jakožto hra sil a silových vln je zároveň jedním a „vším“, zde se kupící, zároveň onde se vymykající, je mořem sil běsnících a plynoucích v sobě, věčně se proměňuje, věčně se navraceje, s ohromnými roky návratu, s přílivem a odlivem svých podob, expanduje z podob jednoduchých ke komplikovaným, z toho nejpoklidnějšího, nejstrnulejšího, nejchladnějšího expanduje do toho nejžhavějšího, nejdivočejšího, sobě-odporujícího, a pak opět se navrací z plnosti do prostoty, ze hry protikladů zpět k rozkoši z harmonie, přitakávaje sám sobě v identitě svých drah a roků, žehnaje sám sobě jako tomu, co se musí věčně navracet, sobě jakožto dění nastávání, které nezná žádné nasycení, žádné přesycení, žádnou únavu —: tento můj dionýsovský svět věčného-sebe-utváření, věčné-sebe-destrukce, tento tajemný svět dvojakých žádostí, toto mé mimo dobro i zlo, bez cíle, jestliže štěstí kruhu zahrnuje cíl, bez vůle, jestliže prsten nemá vůči sobě samému dobrou vůli, — chcete nějaké jméno pro tento svět? Řešení pro veškeré jeho hádanky? světlo i pro vás, vy nejskrytější, nejsilnější, nejneohroženější, nejvíce zaslíbení půlnoci? — Tento svět je vůle k moci — a nic mimoto! A i vy sami jste touto vůlí k moci — a nic mimoto! (F. Nietzsche, NF-1885,11.38[12] z přelomu června a července 1885.)


Sledujte novinky podcastu na Facebooku (https://www.facebook.com/Filosofick%C3%BD-Podcast-101740731817108) a také na Twitteru (@filosoficky).

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám