• Aktuality

Aktuality

4. dubna 2023

Výzva k podávání návrhů na vydání publikace

Ediční oddělení FHS UK vyzývá pedagogy, vedoucí a členy zkušebních komisí magisterského a doktorského stupně a další účastníky vědeckého a výzkumného provozu na FHS, aby své návrhy na vydání publikací na FHS UK nebo v Nakladatelství Karolinum v akademickém roce 2023/2024 podali nejpozději do 10. května 2023 prostřednictvím e-mailu (a se souhlasem autora) do rukou redaktorky fakulty.


Formuláře i postupy jsou zveřejněny na webu fakulty v sekci Publikace.


Ediční komise, která návrhy projedná, se sejde v druhé polovině května. Schválené tituly budou zařazeny do edičního plánu FHS UK i Nakladatelství Karolinum.


Kontakt

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D., redaktorka FHS UK

e-mail:

tel. +420 723 682 864

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám