• Aktuality

Aktuality

1. listopadu 2023

Silvie Převrátilová vyučující na FHS češtinu pro zahraniční studující publikovala článek v prestižním žurnálu

Jaké jsou postoje a motivace k učení se češtiny zahraničními studujícími, kteří se do Česka dostali v rámci programu Erasmus, studovala na naší fakultě Silvie Převrátilová působící na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Na FHS vede externě čtyři kurzy zaměřené výuku češtiny. Jedním z nich je také předmět Jazykový konzultační seminář - tandem, kde si dvojice ve složení český mluvčí-cizojazyčný mluvčí během semestru společně procvičuje jazykové dovednosti.


Silvie Převrátilová poznatky nasbírané z vyučování češtiny převedla do výzkumu, který vyšel v prestižním vědeckém časopisu Foreign Language Annals, "Data ukázala, že úspěšná interakce s rodilými mluvčími češtiny zvýšila motivaci studentů. Učební plán kurzu by proto měl obsahovat aktivity posilující integrační cíle a maximalizovat příležitosti k procvičování reálných situací, nejprve ve třídě a poté během exkurzí a výletů," předjímá na základě svých výsledků Silvie Převrátilová možnosti, jak je přetavit i do pedagogické praxe. Svá zjištění nasbíraná na FHS prezentovala Silvie Převrátilová také na mezinárodní konferenci o multilingvním vzdělávání na Maltě.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám