• Aktuality

Aktuality

22. března 2024

Projekt Interest řeší demografické změny. Česko zastupuje I. Holmerová


Demografické změny přinesou prudký nárůst počtu lidí s demencí v nadcházejících letech, a to při současném poklesu počtu profesionálních pečovatelů. Přestože bylo dosaženo pokroku ve zlepšování péče a podpory pro osoby s demencí a jejich pečovatele, je prožívaná zátěž onemocněním stále vysoká a mnoho potřeb zdravotní a sociální péče není uspokojeno. Potřebné služby nejsou dostupné, nejsou individualizované a výsledky výzkumu stále nejsou včas uplatňovány v praxi.


Pracovní skupina INTEREST navrhuje řešit tyto problémy pomocí víceúrovňového (mikro-, mezo- a makro) přístupu k analýze neuspokojených potřeb. Při této analýze budeme používat zastřešující rámec sociálního zdraví osob s demencí a intersekcionální optiku. Výsledky budou vodítkem pro vývoj mechanismů pro řešení těchto nedostatků: budou formulovány strategické dokumenty a podklady pro politiky a inovativní výzkumné rámce, které napomohou nadnárodním i národním grantovým agenturám a dalším potenciálním podporovatelům výzkumu správně a aktuálně formulovat cíle výzkumu v oblasti demence.


První osobní setkání skupiny INTEREST se uskutečnilo v irském Dublinu na přelomu února a března (za účasti odborníků Belgie, ČR, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Něměcka, Portugalska, Švédska). Za českou stranu se jej zúčastnila doc. Holmerová (UK FHS CELLO), která po mnoho let předsedala Alzheimer Europe.


Text převzán ze stránky Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám