• Aktuality

Aktuality

1. června 2024

Marginální svědectví každodennosti zkoumá kniha L. Bartůňkové

Publikace Lucie Bartůňkové nazvaná Spontánní historická graffiti v sakrálním prostoru je v tom nejvlastnějším slova smyslu mezioborovým výkonem. Dotýká se dějin umění, zejména ikonografie, dějin architektury a stavebních řemesel, uměleckých technik, ale i řady historických témat (například dějin cestování a turismu), archeologie, etnografie, velmi podstatným způsobem také paměťových studií, sémantiky a sémiologie, dokonce i sociologie nebo antropologie. Je výsledkem ojedinělého dlouhodobého výzkumu, jehož součástí byla případová studie věnovaná spontánním nápisům a kresbám v bývalém piaristickém areálu s kostelem Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. Kniha s bohatou fotodokumentací bude sloužit odborné veřejnosti v oblasti záchrany kulturního dědictví, ale stejnou měrou i oblasti odpovídajícího segmentu sociologie a antropologie.ISBN 978-80-7571-112-0. Vydala Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Počet stran 358, cena 420 Kč. Kniha je k dostání i ve fakultní knihovně.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám