• Aktuality

Aktuality

9. března 2016

Přijďte si poslechnout přednášky vzácných hostů FHS z Oxfordu a Cambridge

Nenechte si ujít výjimečnou možnost poslechnout si přednášky dvou vzácných hostů FHS, které patří celosvětově mezi největší kapacity v oboru staroseverské a staroanglické literatury. 


Judy Quinn z University of Cambridge ve své přednášce Reflexivity in eddic kennings: opening up mythological space in dialogic exchange přiblíží rozdíly v používání poetických opisů, tzv. kenningů, mezi poezií skaldskou a písněmi starší Eddy.


Carolyne Larrington z University of Oxford zase v přednášce Islands, Narrative and Feelings, with special reference to Sámsey se bude zamýšlet nad otázkou, jakou roli hrají v jednotlivých žánrech staroseverské literatury ostrovy, které události se na nich odehrávají a jaké emoce tedy tato místa v čtenářích či posluchačích mohla vzbuzovat.


Přednášky budou proneseny v rámci čtyřdenní konference Space of the Nordic Literature (program bude zveřejněn v nejbližších dnech), které se kromě nich zúčastní přednášející a doktorandi z Curychu, FF UK a Univezity Palackého. Její středověká sekce má podtitul Staroseverské žánrové hranice a proměny v synchronní a diachronní perspektivě, jelikož hodlá zkoumat rozdíly mezi jednotlivými staroseverskými žánry. Druhá sekce Modernita v moderní skandinávské literatuře se zaměří na téma prostoru především v dánském novověkém písemnictví.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám