• Aktuality

Aktuality

11. června 2024

Inovované kurzy budou předávat tzv. zelené dovednosti

Díky projektu Zelené dovednosti na UK dostane celkem deset předmětů ve stávajících magisterských studijních programech Sociální a kulturní ekologie, Antropologická studia a v bakalářském programu Studia humanitní vzdělanosti novou podobu. Zároveň k akreditaci připravujeme zcela nový kurz CŽV Podpora participativního a deliberativního rozhodování, který bude určen pro zájemce z řad zaměstnanců a zaměstnankyň samosprávy, veřejné správy i neziskového sektoru nebo profesionály ve sféře městského plánování a ochrany přírody i ze soukromého sektoru. Jeho absolventi a absolventky si osvojí inkluzivní participativní přístup k rozhodovacím procesům při udržitelném plánování měst a obcí a prohloubí své kompetence v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Kurz bude splňovat podmínky pro udělování microcredentials.


"Zelené dovednosti se dotýkají široké škály pracovních pozic ve všech oblastech. Jsou klíčové pro vyrovnávání se s turbulentními změnami společnosti a ekonomiky v důsledku klimatické krize a při snaze o její zmírnění. Pro jejich rozvoj se inovace kurzů několika studijních programů FHS UK zaměří například na porozumění společenským souvislostem udržitelnosti, využití antropologického výzkumu při plánování environmentálně udržitelného rozvoje měst a regionů či schopnost aktivně se zapojovat do veřejných debat o udržitelnosti," uvádí jeden z koordinátorů projektu doktor Ondřej Špaček.


Projekt Zelené dovednosti na UK, registrační číslo NPO_UK_MSMT-2114/2024-4, se zaměřuje na tvorbu nových a inovaci stávajících vyučovaných předmětů, do kterých budou zařazeny prvky reflektující tzv. zelené dovednosti. Tyto předměty budou naplňovat "17 SDGs" (Sustainable Development Goals OSN 2015–2030) a současně Strategii udržitelnosti Univerzity Karlovy. Projekt byl na Fakultě humanitních studií UK spuštěn 1. 1. 2024 a jeho dokončení se předpokládá k 31. 12. 2025 a je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty MŠMT 7.4. Přizpůsobení škol – podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám