Opatření děkana č. 1/2008

Změna Opatření děkana č. 4/2006

Opatření děkana č. 1/2008, kterým mění Opatření děkana č. 4/2006, Čl. II., kde je stanovena výše příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem ze sociálního fondu. Výše příspěvku je stanovena na 1 000,- Kč měsíčně. Při souběhu životního a penzijního připojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1 000,- Kč měsíčně.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2008.

V Praze dne 1.1.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám