Opatření děkana č. 1/2008

Název:

Změna Opatření děkana č. 4/2006

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2008

[zrušeno opatřením děkana č. 1/2013 s účinností od 25. ledna 2013]


Změna Opatření děkana č. 4/2006

Opatření děkana č. 1/2008, kterým mění Opatření děkana č. 4/2006, Čl. II., kde je stanovena výše příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem ze sociálního fondu. Výše příspěvku je stanovena na 1 000,- Kč měsíčně. Při souběhu životního a penzijního připojištění u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1 000,- Kč měsíčně.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2008.

V Praze dne 1.1.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 17. květen 2019 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám