Opatření děkana č. 6/2008

Vyplácení prospěchových stipendií

1) Stipendium za vynikající studijní průměr (prospěchové stipendium) bude vypláceno pravidelně v každém úseku studia, a to v listopadu (za výsledky dosažené v letním semestru – dle údajů, zanesených v SIS k 31.10.) a v dubnu (za výsledky dosažené v zimním semestru - dle údajů zanesených v SIS k 31.3.).


2) Nárok na stipendium se posuzuje na základě ukazatele, jenž je určen jako vážený průměr ze všech atestací, získaných v uplynulém studiu, přičemž váhou jsou ECTS kredity, připadající jednotlivým atestacím. Student, který se v příslušném semestru zapsal podle minimálního počtu kreditů, nemá ke stanovenému datu splněné všechny zapsané studijní povinnosti nebo protahuje v tomto semestru studium nad standardní dobu navýšenou o jeden rok, nemá na stipendium nárok.Bakalářské studium:

3) Skupina studentů, jimž bude přiznáno stipendium, bude dále rozdělena tímto způsobem: prvních 25% studentů z oceněné skupiny získává stipendium ve výši 9 500 Kč, posledních 15% studentů z oceněné skupiny získává stipendium ve výši 4800 Kč, ostatní ocenění studenti získají stipendium ve výši 6500 Kč.


4) Studijní oddělení zveřejní během prvního dubnového, resp. listopadového týdne seznam studentů, kterým vzniká v příslušném semestru nárok na prospěchové stipendium. Student podá žádost o vyplacení stipendia na studijním oddělení do konce dubna, resp. listopadu.

V Praze dne 27.10.2008


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám