Opatření děkana č. 1/2007

Název:

O reorganizaci státní bakalářské zkoušky

K provedení:

-

Účinnost:

18. ledna 2007

[zrušeno opatřením děkana č. 14/2011 s účinností od 24. listopadu 2011]


O reorganizaci státní bakalářské zkoušky

Posudek vedoucího práce a posudek oponenta musí být k dispozici na sekretariátu bakalářského studia nejméně tři pracovní dny před datem konání obhajoby.

V Praze dne 18.1.2007


prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

děkan FHS UKPoslední změna: 17. květen 2019 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám