Opatření děkana č. 3/2006

Prospěchová stipendia

Název:

Prospěchová stipendia

K provedení:

-

Účinnost:

-

[zrušeno opatřením děkana č. 14/2011 s účinností od 24. listopadu 2011]


Prospěchová stipendia

V důsledku nedávných změn ve výpočtu kvalitativních kreditů se zatím nepodařilo uvést do provozu automatický výpočet studijních průměrů. Aby nikdo nebyl zkrácen, vyzývám tímto studenty, kteří si v době od 15. 9. 2006 tento průměr vylepšili složením některého z atestů a domnívají se tedy, že na ně získali nárok, aby se obrátili na p. proděkana doc. Pince se žádostí o přepočtení průměru.


Upozorňuji, že věc se netýká studentů, kteří mají alespoň jednu atestaci „N“ v období zkoušky ani studentů, kteří dostali prospěchové stipendium k 15. 9. a klasifikační stupeň si od té doby nezlepšili.

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.Poslední změna: 17. květen 2019 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám