Studijní plán SHV – zápis od roku 2021, kombinovaná forma

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YBFA004

Proseminář k interpretaci textu (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] KZ

5

1

YBFA001

Úvod do filosofie I.

ZS 5/0 [HS] Z

2

1

YBHA007

Úvod do historie I.

ZS 5/0 [HS] Z

2

1

YBSA001

Úvod do společenských věd I.

ZS 5/0 [HS] Z

2

1

YBHA003

Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YBSA003

Proseminář k akademickým dovednostem

LS 0/10 [HS] KZ

5

1

YBFA002

Úvod do filosofie II.

LS 5/0 [HS] Zk

6

1

YBHA008

Úvod do historie II.

LS 5/0 [HS] Zk

6

1

YBSA002

Úvod do společenských věd II.

LS 5/0 [HS] Zk

6

1

YBEA003

Cizojazyčná rozprava nad akademickým tématem

ZS 0/0 Zk

4

2

YBSA004

Úvod do společenskovědních metod

ZS 5/0 [HS] Zk

3

2

YBEA002

Ověření jazykové kompetence

ZS 0/0 Zk

10

3

YBDA005

Diplomní seminář I.

ZS 0/14 [HS] KZ

5

3

YBDA006

Diplomní seminář II.

LS 0/14 [HS] Z

5

3


Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v aktuálním semestru


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 65


Minimální počet kreditů za profilové povinně volitelné předměty ze skupiny 1 – společenské vědy: 16

Minimální počet kreditů za profilové povinně volitelné předměty ze skupiny 2 – filosofie: 16

Minimální počet kreditů za profilové povinně volitelné předměty ze skupiny 3 – historie: 16


Celkový minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 97


Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 18


Počet kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky: 180


Části státní zkoušky

1. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě

2. Filosofie v kontextu humanitních věd

3. Evropské dějiny v kontextech

4. Obhajoba bakalářské práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním třem částem státní zkoušky se student přihlašuje v libovolném pořadí po splnění příslušných úvodů a po získání 16 kreditů z příslušné skupiny profilových povinně volitelných předmětů. K Obhajobě bakalářské práce lze přistoupit po splnění všech předchozích částí státní zkoušky a získání dostatečného počtu kreditů.Poslední změna: 11. září 2021 00:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám