Opatření děkana č. 2/2009

Název:

K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2009/2010

K provedení:

čl.10 Studijního a zkušebního řádu UK

Účinnost:

25. května 2009

[zrušeno opatřením děkana č. 4/2012 s účinností od 2. ledna 2012]


K nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2009/2010

  1. Na základě  čl.10 Studijního a zkušebního řádu UK má každý uchazeč o přijetí ke studiu právo požádat o nahlédnutí  do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.


  2. Pro uchazeče o studium na FHS UK budou k dispozici (k pročítání a případnému pořizování výpisků) veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání a hodnocení.


  3. Nahlédnutí do materiálů k bakalářskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 12.6.2009 od 10:00 do 14:00, místnost 5022 – 5.podlaží.


  4. Nahlédnutí do materiálů k navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 1.7.2009 od 13:00 do 15:00, místnost 5022 – 5.podlaží.


  5. Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a hodnocení.

V Praze dne 25.5.2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 17. květen 2019 10:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám