Opatření děkana č. 6/2009

Psaní závěrečných prací v českém jazyce

Z rozhodnutí děkana UK FHS smějí být u oborů všech druhů studia akreditovaných v českém jazyce přijímány k obhajobě pouze závěrečné práce napsané v českém jazyce.

Případnou výjimku může udělit pouze proděkan pro studijní záležitosti na základě řádné písemné žádosti studenta.

Opatření začíná platit 1. října 2009.

V Praze dne 1. října 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám