Opatření děkana č. 6/2009

Název:

Psaní závěrečných prací v českém jazyce

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2009

[změněno opatřením děkana č. 2/2011 s účinností od 13. dubna 2011]


Psaní závěrečných prací v českém jazyce

Z rozhodnutí děkana UK FHS smějí být u oborů všech druhů studia akreditovaných v českém jazyce přijímány k obhajobě pouze závěrečné práce napsané v českém jazyce.

Případnou výjimku může udělit pouze proděkan pro studijní záležitosti na základě řádné písemné žádosti studenta.

Opatření začíná platit 1. října 2009.

V Praze dne 1. října 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 17. květen 2019 10:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám