Kateřina Krtilová: přání k 30. výročí založení programu Studium humanitní vzdělanosti

Kateřina Krtilová


Kateřina Krtilová absolvovala bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v roce 2003. Navazující magisterské studium v programu Elektronická kultura a sémiotika následně dokončila v roce 2006. Nyní je hostující profesorkou na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na univerzitě ve Vídni a autorkou knih o teorii a filosofii médií. Byla odbornou asistentkou na Katedře filmových studií FF UK, koordinátorkou doktorandského programu Epistemologie estetických praktik (Universität Zürich, ETH, ZHdK) a také akademickou pracovnicí a koordinátorkou Kompetenzzentrum Medienanthropologie (Centrum pro mediální antropologii, Bauhaus-Universität Weimar). Odborně se zaměřuje na teorii a filosofii médií, estetiku a digitální média, vztah mediality, performativity a materiality v současné filosofii a teorii kultury, propojení teorie a praxe ve vědě a umění, vztah teorie médií a náboženství.


Jak vzpomínáš na bakalářské studium na FHS, co Ti studium dalo, čím Ti pomohlo v budoucím životě/kariéře?

Když jsem se hlásila na FHS, neměla jsem témeř žádnou představu o tom, co bych přesně chtěla studovat. Kromě nekolika kurzů z „kreativního modulu“, které mě nadchly, ačkoliv tento modul (alespoň tak jsem to vnímala) nebyl považován za důležitý, jsem se svých zájmů a schopností dopátrala nejdřív spíše vylučovací metodou. Pamatuji si, jaké utrpení pro mě bylo zvládnout zkoušku z filosofie – a většinu dalších kurzů z modulu jsem absolvovala víceméně z donucení. Nicméně probojovala jsem se i pár naprosto nepochopitelnými texty jako tuším Dopisem o humanismu Martina Heideggera. Při vším odporu jsem to ale z nějakého důvodu ale nevzdala. Jaká ironie, že o 20 let později se snažím přiblížit texty jako Otázku techniky svým studentkám a studentům – naposledy jako hostující profesorka jak na katedře filosofie, tak i divadelních, filmových a mediálních studií na víděňské univerzitě. Domnívám se, že tato práce mezi obory má své kořeny na FHS: díky možnosti volby kurzů z různých disciplín a často i témat a přístupů mimo etablované programy a kánony literatury jsem se ve své pozdější vědecké práci zaměřila na oblast humanitně orientované teorie a filosofie médií, která byla v době mého studia v ČR prakticky neznámá – tedy oblast někde mezi kreativním a filosofickým modulem (smích).


Co na něm oceňuješ, bylo/je něčím výjimečné?

Vyjímečným rysem FHS byla pro mě otevřenost vůči tématům, směrům, přístupům, autorkám a autorům, které nebyly součástí výuky na tradičních oborech a jiných fakultách. Ocenila jsem také přímo experimentální formy některých kurzů – zvláště před dvaceti lety to bylo nevídané. Tyto kuzy dávaly prostor novým otázkám a postupům, které se teprve formovaly nebo byly v rámci etablovaných oborů považovány za marginální – a umožňovaly vyučujícím i studentům je spolu rozvíjet.


Co bys „mu“ vzkázala/popřála do budoucna?

Přeji FHS, aby zůstala dále otevřená různým formám vědění, jiným přístupům, autorkám, autorům, vyučujícím a studentům, kterým umožňuje hledat vlastní cesty.


10. 11. 2023


Poslední změna: 25. leden 2024 10:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám