Opatření děkana č. 7/2010

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu

  1. Podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze UK (čl. 6 odst. 17) může student požádat děkana o uznání kontroly studia předmětu. Obecné podmínky stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze.

  2. Uznání kontroly studia není nárokové.

  3. Děkan neuzná kontrolu studia předmětu, která byla klasifikována „dobře“. Tato podmínka platí i pro předměty absolvované v rámci programů CŽV, realizovaných na FHS UK.






V Praze dne 12. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám