Opatření děkana č. 7/2010

Název:

Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu

K provedení:

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

12. dubna 2010

[zrušeno opatřením děkana č. 12/2012 s účinností od 7. září 2012]


Podmínky pro uznávání kontroly studia předmětu

  1. Podle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze UK (čl. 6 odst. 17) může student požádat děkana o uznání kontroly studia předmětu. Obecné podmínky stanoví Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze.

  2. Uznání kontroly studia není nárokové.

  3. Děkan neuzná kontrolu studia předmětu, která byla klasifikována „dobře“. Tato podmínka platí i pro předměty absolvované v rámci programů CŽV, realizovaných na FHS UK.


V Praze dne 12. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám