Opatření děkana č. 8/2010

K organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti

1) Není povoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony.2) Není povoleno používat jinou literaturu vyjma jazykových slovníků.3)  Délka překladu a odpovědí na otázky je vymezena formulářem; žádné přílohy nebudou přijímány.4) Po ukončení přijímací zkoušky je třeba odevzdat formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (koncept, zadání překladu).

V Praze dne 17. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám