Opatření děkana č. 8/2010

Název:

K organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti

K provedení:

-

Účinnost:

17. dubna 2010

[změněno opatřením děkana č. 3/2011 s účinností od 13. dubna 2011]


K organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti

1) Není povoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony.2) Není povoleno používat jinou literaturu vyjma jazykových slovníků.3)  Délka překladu a odpovědí na otázky je vymezena formulářem; žádné přílohy nebudou přijímány.4) Po ukončení přijímací zkoušky je třeba odevzdat formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (koncept, zadání překladu).

V Praze dne 17. dubna 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 17. květen 2019 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám