Opatření děkana č. 3/2011

Název:

Změna opatření děkana UK FHS č. 8/2010

K provedení:

-

Účinnost:

13. dubna 2011

[zrušeno opatřením děkana č. 2/2012 s účinností od 2. ledna 2012]


Změna opatření děkana UK FHS č. 8/2010

Opatření děkana UK FHS č. 8/2010 k organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanosti se mění takto:1. Do opatření děkana UK FHS č. 8/2010 se po odst. 4 doplňuje odst. 5, obsahující následující větu: „Uchazeči vypracovávají zadání přijímací zkoušky samostatně.“


2. Ostatní body opatření zůstávají beze změn.Toto opatření nabývá účinností dnem podpisu.V Praze dne 13. dubna 2011 


                                                

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPříloha opatření děkana č. 3/2011

Opatření děkana k organizaci přijímacích zkoušek pro studijní obor Studium humanitní vzdělanostive znění Opatření děkana UK FHS č. 8/2010 a 3/2011

1.   Není povoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony.


2.   Není povoleno používat jinou literaturu vyjma jazykových slovníků.               


3.   Délka překladu a odpovědí na otázky je vymezena formulářem; žádné přílohy nebudou přijaty.


4.   Po ukončení přijímací zkoušky je třeba podepsat prezenční listinu, odevzdat formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (koncept, zadání překladu).


5.   Uchazeči vypracovávají zadání přijímací zkoušky samostatně.
Poslední změna: 20. květen 2019 09:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám