Opatření děkana č. 9/2010

Nahlížení uchazečů o studium do materiálů souvisejících s jejich přijetím do studia podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky pro akademický rok 2010/2011

1.   Na základě čl. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze má každý uchazeč o přijetí ke studiu právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance.


2.   Pro uchazeče o studium na UK FHS budou k dispozici (k pročítání a případnému pořizování výpisků) veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání a hodnocení.


3.   Nahlédnutí do materiálů k bakalářskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 11. června 2010 od 10,00 do 14,00 v sídle UK FHS (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, budova B, 5. podlaží, místnost 5022).


4.   Nahlédnutí do materiálů k navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení bude umožněno dne 30. června 2010 od 13,00 do 15,00 v sídle UK FHS (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, budova B, 5. podlaží, místnost 5022.


5.   Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a hodnocení.


V Praze dne 12. května 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám